Venkov se umí postarat o své seniory

Stárnout doma, v prostředí, které dobře znám. Mít možnost stárnout důstojně a s podporou svého nejbližšího okolí. To zajišťuje místním seniorům MAS Hříběcí hory na Kroměřížsku, která přišla s projektem komunitní podpory seniorům a pečujícím. V současné době podporu využívá třináct rodin ze šesti obcí. 

Vše začalo v roce 2015, kdy s myšlenkou přišla Eva Lízalová z MAS Hříběcí hory. Nechala se inspirovat přednáškou geriatra a publicisty MUDr. Zdeňka Kalvacha, který dlouhodobě propaguje princip důstojného stárnutí v českých podmínkách. „Zejména mě v jeho přednášce nadchnul Integrovaný systém podpůrných služeb (V Integrovaném systému podpůrných služeb jde o propojení sociálních, zdravotních a dalších služeb pro seniory za podpory místní komunity, pozn. red.) a pojem komunitní sestra. Neváhala jsem a tento koncept jsem představila na schůzi starostů lokálních MAS a všichni projevili velký zájem,“ popisuje Eva Lízalová.

Celý koncept je založený hlavně na podpoře pečujících, kteří se o seniory starají a pomáhají jim, když už jim na různé činnosti dochází síly. Podle Lízalové se však často stává, že dotyčný senior na venkově nemá žádné příbuzné, a tak roli pečujícího zastává starosta, kamarád nebo třeba soused. V praxi to znamená, že dotyčný zajistí seniorovi především základní potřeby, nakoupí, pomůže vyřídit poštu, léky apod.

Postupně se na základě získaných zkušeností vytvořila pozice tzv. Koordinátor podpory. Ten navštěvuje domácnosti a je jakousi psychickou podporou. „Koordinátor dává seniorům najevo, že mezi nás patří, že je máme rádi a zajímá nás, co je těší, co jim dělá radost nebo naopak, co je trápí a s čím mají problémy. Radí a pomáhá jak jim, tak jejich nejbližším. Samozřejmě koordinátor spolupracuje i s navázanými sociálními službami, obvodními lékaři, nemocnicemi, úřady práce apod.,“ dodává Lízalová.

Princip podpory, který na území místní akční skupiny poskytují, vyšel podle Lízalové zejména z toho, že na venkově systém podpory není takový jako ve městě. „Narazili jsme na to, že na venkov příliš nechtěla dojíždět sociální služba, a to z ekonomických důvodů. Platby dostávají za čas strávený s klientem, nikoliv za čas strávený cestou za ním. Proto služby raději upřednostní péče o klienty ve městě,” upřesňuje Lízalová.

Senioři a pečující, kteří službu využívají, si ji nemohou vynachválit. „Jsem moc vděčná za to, že ke mně dochází paní koordinátorka. Je pro mě jako vnučka a můžu se jí svěřit,” říká jedna ze seniorek.

„Projekt komunitní podpory seniorům MAS Hříběcí hory je příkladem toho, jak místní akční skupiny dokáží aktivizovat vnitřní zdroje komunity a inovativně řešit lokální problémy. Je to úžasný příklad významu MASek pro regionální rozvoj“, udává výkonný ředitel NS MAS Petr Čáp.

……………..

Od zrodu myšlenky se aktivně zapojilo 6 starostů. Zájem nyní projevilo ještě dalších 5 obcí. Projekt se rodil 3 roky a připravoval se i v terénu. Ze strany MAS Hříběcí hory je zajištěna maximální podpora po administrativní stránce. Starostové vyhledávají pečující a účastní se první návštěvy u seniora. Dále jsou ale samozřejmě informovaní ze strany koordinátorek, jak projekt probíhá. Projekt trvá 36 měsíců a je na něj vyčleněno 1 958 450 korun.

Foto: unsplash.com

Další projekty

Zobrazit více projektů