Akademie Leader

Místní akční skupiny nejen že podporují kulturu celoživotního učení na území MAS, ale sami investují do interního vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců MASek. 

V červnu 2020 byl spuštěn první běh Akademie Leader, který se zaměřil jak na nové zaměstnance v MASkách, tak na dlouholeté manažery. Pro nováčky byl přichystán šestidenní vzdělávací program zaměřený na základní principy metody LEADER, odborná témata politik rozvoje venkova a facilitační dovednosti. Pro seniorní zaměstnance byl program zaměřen nejen na odborná témata nového programového období, ale také na pokročilé facilitační dovednosti a management. “Výborný výběr lektorů a maximální zapojení všech do aktivit. Mám pocit, že jsem v sobě našel netušené schopnosti. Navíc jsme se sešli ve výborném kolektivu,” říká jeden z účastníků Akademie Leader Pavel Válek z MAS Opavsko.

Akademie LEADER je založena na principu: „Od MASek pro MASky“. To znamená, že prostřednictvím Národní sítě MAS si mohou MASky určovat potřeby a témata, o kterých chtějí vědět více a být v nich poškoleny. Součástí Akademie Leader je i Rada manažerů, která je složena ze zkušených a dlouholetých pracovníků MAS. Jsou to lidé, kteří jsou schopni své zkušenosti, postřehy a vědomosti předat účastníkům kurzů akademie. Ačkoliv na každém kurzu daná témata přednáší zkušení a profesionální lektoři, členové Rady manažerů jsou na kurzech přítomní a během své přednášky sdílejí své vlastní praktické zkušenosti k tématu s přítomnými účastníky.

Další články

Zobrazit více článků