Zjistěte více

Místní akční skupiny

Jsme společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme vzdělávání a sociální programy. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Venkov je náš domov
Místní akční skupiny jsou venkov
 

Zobrazit více projektů

Blog

Všechny články

O nás

Národní síť
místních akčních
skupin ČR

Sdružujeme 167 místních akčních skupin, které pokrývají území 82 procent celého území ČR. Propojujeme 2790 drobných podnikatelů, 2159 zástupců neziskových organizací a 2812 zástupců obcí a veřejných institucí.

Společně s našimi partnery aktivujeme ekonomický, sociální a environmentální rozvoj  našich regionů, zlepšujeme kvalitu života a pomáháme venkovu vyrovnávat se s místními i celosvětovými trendy a hrozbami. Máme rádi chytré a inovativní nápady, iniciujeme spolupráci a síťování, strategicky plánujeme.

Jedním z našich nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců.

Slovo
Předsedy
NS MAS ČR

Český venkov má nevyužitý potenciál. V horizontu 20 až 30 let se očekává, že dojde k jeho významnému rozvoji. Ing. Jiří Krist, který na venkově vyrostl a stále zde žije, stál v roce 2006 u zrodu Místní akční skupiny Opavsko a v roce 2017 se stal předsedou Národní sítě Místních akčních skupin.

Celý rozhovor

Kde nás
najdete

Líbí se vám co děláme? Zaujal vás některý z projektů, který jsme podpořili? Máte vlastní nápad, nebo byste se chtěli jen blíže seznámit s naší prací? Najděte v mapě vaši místní akční skupinu a stavte se na kus řeči a kávu zjistit více.

Databáze členů

Partneři