Zjistěte více

Místní akční skupiny

Jsme společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme vzdělávání a sociální programy. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Venkov je náš domov
Místní akční skupiny jsou venkov

 

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená úsporám Light (NZÚL).

Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energii nejvíce zranitelným skupinám obyvatel – seniorům, osobám pobírajícím invalidní důchod 3. stupně a domácnostem s nárokem na příspěvek na bydlení (typicky mladá rodina s dětmi bydlící v RD).

Jedná se  okamžitou, vyplácenou předem podporu ve výši až 240 000,- Kč. Žádosti se podávají elektronicky bez složité přípravy.

Více informací se dozvíte na stránce nsmascr.cz/temata/nova-zelena-usporam-light

 

Blog

Všechny články
Zobrazit více projektů

O nás

Národní síť
místních akčních
skupin ČR

Sdružujeme 173 místních akčních skupin, které pokrývají území 91 procent celého území ČR. Propojujeme 2804 drobných podnikatelů, 2167 zástupců neziskových organizací a 5695 zástupců obcí a veřejných institucí.

Společně s našimi partnery aktivujeme ekonomický, sociální a environmentální rozvoj  našich regionů, zlepšujeme kvalitu života a pomáháme venkovu vyrovnávat se s místními i celosvětovými trendy a hrozbami. Máme rádi chytré a inovativní nápady, iniciujeme spolupráci a síťování, strategicky plánujeme.

Jedním z našich nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých dárců.

Slovo
Místo-předsedy
NS MAS ČR

Místopředsedou Národní sítě Místních akčních skupin byl Jiří Krist znovu zvolen v březnu 2022. V čem je práce místních akčních skupin nenahraditelná? A jak snížit administrativní zátěž? Nejen o tom jsme hovořili se staronovým místopředsedou NS MAS.

Celý rozhovor

Kde nás
najdete

Líbí se vám co děláme? Zaujal vás některý z projektů, který jsme podpořili? Máte vlastní nápad, nebo byste se chtěli jen blíže seznámit s naší prací? Najděte v mapě vaši místní akční skupinu a stavte se na kus řeči a kávu zjistit více.

Databáze členů

Partneři