Blog
  • Zářijový Smart Hackathon přinesl nové “chytré cíle” za přispění Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ Článek „Jedním z motivů, proč jsme se pustili do této i pro nás nové formy řešení celé problematiky, je fakt, že řada MASek si s inovacemi, potažmo jejich podchycením při zpracování nové územní strategie, neví… 25.9.2020 Více
  • Podnikatelský venkovský akcelerátor pomáhá rozjet podnikání Péče o podnikatele Myšlenka celého konceptu se zrodila u majitelů BEC Družstva před několika lety v zahraničí. V roce 2012 poté založili manželé Škrabalovi BEC Družstvo v Šumperku a do této chvíle se do jeho aktivit zapojilo… 31.8.2020 Více
  • Podnikatelský akcelerátor Péče o podnikatele, Projekty 31.8.2020 Více
  • Vyhodit, opravit nebo darovat? Cirkulární ekonomika umí nakládat s odpady Enviro 12.8.2020 Více
  • Radim Sršeň: Být hlasem evropských místních akčních skupin v Evropském výboru regionů beru za jedno ze svých hlavních poslání Článek Působíte v MAS Šumperský venkov. Jak se Vaše zastoupení ve Výboru regionů EU prolíná s rolí předsedy této MASky? Jsem hrdým venkovanem, kdy zastávám post starosty a zároveň člena Místní akční skupiny Šumperský venkov.… 27.7.2020 Více
  • Jiří Malík: Sucho, se kterým se nyní potýkáme u nás nemělo nastat dříve jak v roce 2100 Enviro Jak současné klimatické změny dopadají na naši krajinu?  Několika způsoby. Mísí se přitom lokální i globální vlivy a vzájemně se i umocňují. Globální oteplování u nás výrazně zvyšuje teplotu povrchu půdy i vody a… 21.7.2020 Více
1 2 3 11