Hlavním tématem Valné hromady NS MAS byla budoucnost CLLD po roce 2021

Letošní Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin se konala na zámku v Hradci nad Moravicí. Stěžejním tématem, kterému se účastníci věnovali, bylo nastavení komunitně vedeného místního rozvoje, označovaného také anglickou zkratkou CLLD, po roce 2021. Řešily se zejména návrhy zapojení místních akčních skupin do jednotlivých operačních programů šesti ministerstev.

Valné hromady, která se konala 12. listopadu 2019 na zámku v Hradci nad Moravicí a organizačně ji zajištovala Místní akční skupina Opavsko, se zúčastnilo 129 zástupců z 168 místních akčních skupin.

Hlavní téma, které účastníci řešili, byla budoucnost CLLD po roce 2021, respektive nastavení pravidel pro efektivní zapojení MAS do čerpání evropských peněz a vzdělávání zaměstnanců MAS ke zvýšení jejich odborných a manažerských dovedností. „Valná hromada se shodla na tom, že je potřeba i nadále prosazovat metodu komunitně vedeného místního rozvoje napříč operačními programy a zajistit tak finanční prostředky pro drobné příjemce na venkově,” říká ředitel Národní sítě Místních akčních skupin Petr Čáp.

Dále jednotlivé pracovní skupiny prezentovaly své úspěchy, kterých za poslední rok dosáhly. Například pracovní skupina Enviro představila manuál pro starosty, který jim má pomoci adaptovat se na klimatické změny a zmírnit jejich projevy. „V současné době se nacházíme v klimatické krizi a doufám, že manuál, který v nejbližších dnech zveřejníme na webových stránkách mistniakcniskupiny.cz, pomůže starostům orientovat se v klimatické krizi a nalézt řešení, jak je snížit,“ říká Marek Hartych, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin a vedoucí pracovní skupiny Enviro.

Pracovní skupina Vzdělávání prostřednictvím její vedoucí Markéty Pošíkové představila tříletý program vzdělávání zaměstnanců MAS v metodách komunitně vedeného rozvoje a odborných znalostech. Radim Sršeň z MAS Šumperský venkov, který je zároveň zástupcem v Evropském výboru regionů, představil schválené stanovisko k posílení významu CLLD pro regionální rozvoj, o které se v Evropském výboru regionů sám zasadil.

FOTO: Renáta Veselská

Další články

Zobrazit více článků