Markéta Pošíková: Pro trvalý rozvoj pedagogů i žáků se potřebujeme všichni ve školství celoživotně učit

Rozhovor s Markétou Pošíkovou, vedoucí PS vzdělávání NS MAS a ředitelka MAS Podlipansko

 

Markéto, vedete již několik let Pracovní skupinu vzdělávání Výboru NS MAS, když se ohlédnete na zpět, jak se vyvíjí přemýšlení místních akčních skupin o významu podpory vzdělávání na venkově?

Vedoucí PS Vzdělávání jsem se stala v roce 2015. Vedení jsem převzala po Petrovi Hienlovi z MAS Krajina srdce, který vzhledem ke své odbornosti významně podporovat propojení akademické sféry a Místních akčních skupin, jako významných aktivistů a inovátorů venkova. Já jsem se více zaměřila na možnou spolupráci MAS a regionálního školství, tj. místních škol a školek. Vycházela jsem z toho, že pro každou MASku je důležité, aby na jejich území působily kvalitní školy.

Podařilo se mi vytvořit tým MASáků, který začal skutečně spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti a podporovat se. Následně s podporou týmu jsme začali vyjednávat možnost propojení s OP VVV. V rámci vyjednávání zástupce Evropské komise požadoval vznik regionálních vzdělávacích strategií, které by směřovaly k rovným příležitostem dětí. MŠMT se nechalo inspirovat fungováním MAS a tak vlastně vznikl modem Místních akčních plánů.

Vznik výzvy na Místní akční plány vzdělávání se stal příležitostí pro MAS. Vznikla velká skupina zaměstnanců MAS, které se specializují na systematickou podporu a zvyšování kvality regionálního školství. Postupně si zvyšují kvalifikaci a vidím, jak tato práce dává řadě MASáků smysl.

Já osobně jsem v roce 2016 absolvovala kurz pro Asistenty pedagoga a následně v roce 2018 dostudovala pedagogické minimum v rámci CŽV na UK.

Rozhodně za posledních 5 let se vzdělávání stalo pro MASáky tématem.

NS MAS je součástí platformy Úspěch pro každého žáka, můžete představit jaké jsou cíle této platformy?

Vizí platformy je, že každý žák denně ve škole zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě.

Cíle platformy: Chceme se společně vytrvale učit

– Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.
– Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.
– Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.

Více na webu: https://uspechzaka.cz/

Jako vedoucí PS Vzdělávání často hovoříte na různých fórech o trendech a výzvách regionální vzdělávací politiky, jaké to jsou z pohledu NS MAS?

O trendech a výzvách regionální vzdělávací politiky si nedovoluji hovořit. Rozhodně se nepovažuji na odborníka na toto téma. Mohu pouze kapacitám v oblasti vzdělávací politiky jako je př. profesor Arnošt Veselý, Mirek Hřebecký z Eduinu dávat zpětnou vazbu a nabídnout jim pilotáž v konkrétních aktivních regionech.

Jaké jsou představy místních akčních skupin v zapojení do nového operačního programu Jan Amos Komenský v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2021 – 2027?

Věřím, že i v OP JAK s námi bude počítáno, budeme i nadále organizovat regionální akční plány v oblasti vzdělávání. Jako výzvu vidím větší propojení s celoživotním vzděláváním v regionech i testování fungování středního článku vedení regionálního školství.

Jak Vy osobně vnímáte propojení širokého tématu podpory vzdělanosti na venkově a naplňováním cílů strategií CLLD?

Hledání synergií a moznost i na první pohled netradičních partnerství je moje celoživotní vášeň. V oblasti CLLD si myslím, že příležitostí je řada. Jako PS vzdělávání jsme se snažily je shrnout na on line semináři 23.9.2020, který je i na webu NS MAS. Osobně vidím nejjasnější synergii s OP Z a IROP, ale i v ostatních OP jsme našli řadu inspirativních projektů i dalších možností.

Vzdělávání nás provází celým životem.

Až se osobně potkáme, tak vám prozradím, v čem se aktuálně ve svém volném čase vzdělávám já.

Díky za rozhovor

Ing. Markéta Pošíková

 

 

 

Další články

Zobrazit více článků