Místní akční skupiny čistí koryta řek, stejně jako spravují vlastní Ekocentrum

Výsadba zeleně, čištění koryt řek nebo poradenství v oblasti životního prostředí. To je jen zlomek toho, jak místní akční skupiny po celém Česku pečují a chrání životní prostředí. MASky také vyhlašují výzvy pro žadatele. Mají v plánu v programovém období 2014-2020 obcím, místním spolkům a dalším poskytnou více jak 1,5 miliardy korun. 

Místní akční skupiny jsou iniciátory mnoha zajímavých akcí. Jednou z nich je čištění koryta řeky Ohře. „V Karlovarském kraji místní akční skupiny společně organizují hromadné čištění řeky Ohře. Dobrovolníci se snaží již čtvrtým rokem vyčistit břehy podél řeky. Tento rok se akce účastnilo více jak 1 700 dobrovolníků, kteří na dvaceti lodích uklidili 26 tun odpadu. Zároveň tento rok organizátoři zbavovali odpadu vedlejší řeku Teplou. Nově druhým rokem také místní akční skupiny vyhlašují soutěž v kategorii nalezené kuriozity. Letošním vítězem se stal student střední školy, který v řece objevil horské kolo. Loňskému ročníku vévodila protéza se zubem, kterou našla studentka gymnázia,” říká Marek Hartych, expert na environmentální oblast a místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin.

Místní akční skupina Střední Polabí zase provozuje vlastní Ekocentrum, v rámci kterého realizuje přírodovědné procházky, pořádá odborné přednášky a vzdělávací akce pro školy i pro veřejnost. Mezi nejoblíbenější témata procházek patří Jaro v Polabí (obojživelníci a jarní květiny) nebo třeba Do říše hmyzu. MAS také poskytuje bezplatné dotační poradenství v ochraně životního prostředí.

To není zdaleka vše, na jižní Moravě a v jižních Čechách MASky společně s Rakušany realizují velký projekt na podporu klimatické zeleně, kdy sází stromy, které zadržují vodu a příznivě ovlivňují mikroklima. V projektu Klimatická zeleň/ Klimagrün  tak za účasti místní komunity osazují obecní cesty, bývalé meze i školní a obecní sady více jak pěti tisíci stromy a keři, které mohou pomoci udržet mírnější mikroklima a vodu ve venkovské krajině.

Nesmím zapomenout na svoji domovskou MAS Český sever. Loni jsme završili projekt Odpady? Konec záhady! Děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol jsme ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem seznamovali hravou formou s dopadem odpadů na životní prostředí, a především jak vzniku odpadů předcházet,” dodává Hartych.

Ochrana životního prostředí na místní úrovni je jedním ze stěžejních témat práce místních akčních skupin. To dokládá i druhá role mas v jeho ochraně. Vyhlašují totiž výzvy (v programovém období 2014-2020 doposud za téměř 1,75 mld. korun), ve kterých jednotliví žadatelé čerpají finance na konkrétní činnost, jako je likvidace invazních druhů, výsadba dřevin ve volné krajině nebo vytváření protierozních opatření na zemědělské půdě.

Další aktivitou je činnost pracovní skupiny Enviro, která vznikla v rámci Národní sítě Místních akčních skupin. Ta v současné době vytváří manuál pro starosty obcí. Má jim pomoci v tom, jak svoji obec adaptovat na klimatickou změnu a zmírnit její projevy. Manuál vyjde nyní na podzim a je k dispozici na stránkách mistniakcniskupiny.cz Prostřednictvím místních akčních skupin bude manuál distribuován starostům, kterým není dopad klimatické změny na obec či město lhostejný. Ti v brožuře najdou kapitoly týkající se vsakování vody v rámci stavební činnosti, revitalizace povrchových vod v intravilánech, péče o zeleň a šetrného hospodaření s dešťovou a šedou vodou.

 

Foto: Archiv MAS Sokolovsko, Čistění řeky Ohře 2019

 

Ke stažení: MAS manual komplet (PDF)

Další články

Zobrazit více článků