O krok napřed: Jak připravit děti z dětského domova na život po domově

Děti z dětských domovů to na pomyslné startovací čáře do dospělosti nemají vůbec lehké. Podle průzkumu Integrace dětí z dětských domovů do společnosti téměř polovina z nich při opuštění dětského domova neví, kde bude bydlet nebo jakou bude mít práci. Místní akční skupina Hradecký venkov se snaží být o krok napřed, a to doslova. Svým projektem, který nese stejné jméno, pomáhá připravit mladé lidi odcházející z dětského domova na reálný život.

Projekt O krok napřed královéhradecké místní akční skupiny, která spadá pod Národní síť Místních akčních skupin, cílí na mladé lidi, které většinu času svého života strávili v dětském domově v Nechanicích u Hradce Králové. Jedná se zejména o děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, pocházejí z nefunkčních nebo sociálně slabých rodin, děti ohrožené sociálním vyloučením nebo vyrůstající v náhradní rodinné péči.

„V našem projektu je v současné době zapojeno šest mladých lidí, kterým se snažíme ulehčit odchod z dětského domova a připravit je na život venku. Chceme, aby se orientovali v možnostech bydlení, které region nabízí, aby uměli zacházet s penězi a dobře se uplatnili na běžném trhu práce,“ popisuje projekt manažerka pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hradecký venkov Iva Horníková.

Rodinu ani sto dětských domovů nenahradí

Podle Horníkové je problémem zejména to, že v dětském domově děti nemají takový prostor pro kritické a samostatné myšlení. To je pak zastihne, až když domov opustí. „Tímto přístupem jsou mladí lidé opouštějící ústavní péči silně limitovaní. Zejména v jejich vztahu k práci nebo ke vzdělání. A to vede k jejich následnému selhání. Někteří z nich se neudrží na pracovním trhu, protože prostě neví jak. Vnímám jako obrovský problém, že jakmile dítě dětský domov opustí, tak již není cesty zpět. Ty děti, pokud se jim například pracovně nezadaří, tak se prostě nemají kam vrátit a mohou skončit na ulici. Navíc pouhá třetina těchto dětí plánuje další vzdělání, proto je potřeba tyto děti podporovat a motivovat,” říká Horníková.

Podle průzkumu Integrace dětí z dětských domovů do společnosti téměř polovina dětí opouštějících dětské domovy neví, kde budou dále bydlet. A to v kontextu toho, že více jak 93 procent z nich tuto oblast musí řešit, protože nemají pomoc od někoho z venku.

V jednotě je síla

Aby pomoc mladým lidem byla komplexní a vycházela z potřeb a možností místa, kde děti žijí, tak místní akční skupina zapojila do podpory místní obce i zaměstnavatele. Zástupce obce podle Horníkové je dětem takovým mentorem. Této role se většinou ujímá starosta, který dítěti ukáže, jak obec funguje, jaké má možnosti bydlení, jaká v místě funguje spolková činnost. Místní starostové tím podporují sociální bydlení a zabraňují tak odlivu mladých lidí z regionu. Další styčná osoba pro děti mířící do “dospěláckého” života je zástupce potenciálních zaměstnavatelů.

„Pro děti, se kterými spolupracujeme, zařizujeme pracovní stáže u místních firem. Vždy vybíráme konkrétního zaměstnavatele podle studijního zaměření dítěte. Například chlapci, kteří se učí na opraváře zemědělských strojů, navštěvují zemědělský podnik, kde se dozví vše o jeho chodu. V rámci toho je také připravujeme na věci, které jsou s pracovním procesem spojené, jako je psaní životopisu nebo jak vystupovat na pohovoru,” uzavírá Horníková

Místní akční skupina společně s dětským domovem v Nechanicích také pořádá letní pobyt s dětmi mimo zdi dětského domova. Toho se mohou účastnit všechny děti dětského domova v Nechanicích, ve kterém žije téměř 40 dětí. Tam se učí věci, které v dospělosti ocení, jako je finanční gramotnost a samostatnost.

A co si o projektu myslí děti, které se ho účastní?

Většina dětí na dotazy ohledně toho projektu jednohlasně odpověděla, že získaly informace, které je ve škole nenaučí a bez kterých se v životě neobejdou. Hodně kvitovaly získané informace týkající se pojištění, jak si zařídit věci na úřadech nebo to, že si mají vždy dávat pozor na to, jaké dokumenty podepisují.

„Teď už vím, že si mám dávat pozor na to, co podepisuju,” uvádí jedno z dětí.

„Získala jsem informace o tom, jak hospodařit s penězi, dobré příklady ze života. Nebyla to suchá teorie jako ve škole,” dodává další z dětí.

O krok napřed

Cílem projektu Místní akční skupiny Hradecký venkov je podpořit mladé lidi opouštějící dětský domov v Nechanicích a prakticky je připravit do života. A to zejména formou utváření vzájemných vztahů např. s potenciálními zaměstnavateli, poradenstvím, rozvojem osobnosti jedince  a rozvojem praktických dovedností jako je například vaření apod. Projekt probíhá od února 2018 do srpna 2019 a je na něj vyčleněno téměř 1, 5 milionu korun.

FOTO: Petr Janík

Další články

Zobrazit více článků