„S dětmi jsem v kontaktu, i když domov opustí,” říká teta z dětského domova v Nechanicích

V České republice je necelých sto padesát dětských domovů, ve kterých žije více jak čtyři tisíce dětí. Každý rok po dosažení plnoletosti do reálného života z dětských domovů odchází necelé dvě stovky z nich. Jak jim přechod do dospěláckého života ulehčit a jak je na něj připravit? O tom jsme mluvili s tetou z dětského domova v Nechanicích v Královéhradeckém kraji. Ten spolupracuje s Místní akční skupinou Hradecký venkov na projektu O krok napřed, který má odchod dětem ulehčit.

V čem spatřujete hlavní pozitiva projektu O krok napřed, kterého se váš dětský domov účastní?

Hlavní pozitivum spatřuji zejména v tom, že běžné věci pro život, jako je finanční gramotnost, rozpočet domácnosti nebo rizika půjček, děti učí fundování lektoři. Je to něco jiného, než když jim o tom říkáme my nebo učitelé. Děti k tomu přistupují s větší pokorou a vážností.

Jak připravujete mladé lidi opouštějící domov na reálný život?

Příprava probíhá průběžně během celého pobytu v dětském domově v závislosti na věku a možnostech dítěte. Postupně získávají kompetence a přebírají odpovědnost za veškerá svá jednání. Podporujeme je v přípravě na budoucí povolání. Postupně se učí zvládat péči o domácnost, vařit nebo pečovat o své zdraví.

Jak vypadá poslední rok dítěte v dětském domově? Liší se nějak od těch předchozích?

Děti zapojujeme i do dalších aktivit, jako jsou projekty Terezy Maxové nebo Veroniky Kašákové. Pokud se dítě nevrací do biologické rodiny, tak mu pomáháme s hledáním bydlení a práce. Spolupracujeme s magistrátem města Hradec Králové, abychom dětem zajistili možnost bydlet v tzv. startovacích bytech. Stejně tak jsme v kontaktu s Domy na půl cesty v Pardubicích a Žamberku. Při odchodu také dítě dostane finanční příspěvek pro překonání prvních měsíců po odchodu z domova. A samozřejmě v neposlední řadě jsem připravena pomoci dětem s dobrou radou, pokud mě o ni požádají.

Máte přehled o tom, co děti dále dělají? Udržujete s nimi nějaký kontakt?

Ano, s dětmi, které odešly z mého bytu, jsem v kontaktu. S některými více, s některými méně, ale vím o nich.

Jaké má podle vás současný systém péče o děti v dětských domovech mezery? V čem by se měl případně změnit?

Dětské domovy by měly mít možnost zřídit byty, ve kterých by děti mohly samy hospodařit a vychovatel by měl pouze podpůrnou roli. V tom vidím mezeru současného systému.

Máte nějaký vzkaz pro děti, které vyrůstaly bez svých biologických rodičů v domovech a nyní musí čelit nástrahám reálného života?

Života se nebojte, a hlavně komunikujte s okolím. Důležitá je pro vás práce, protože od finančního zabezpečení se odvíjí vaše budoucnost a spokojenost. Pokud máte možnost, studujte.

Projekt O krok napřed Místní akční skupiny Hradecký venkov podporuje děti z dětského domova v Nechanicích, kteří mají zanedlouho opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy. Zejména je připravuje na budoucí práci a na to, jak hospodařit s penězi a komunikovat s úřady.

FOTO: Petr Janík

Další články

Zobrazit více článků