Společná iniciativa národních sítí místních akčních skupin ve středoevropském trojúhelníku

Tradičně dobré vztahy Česka, Polska a Slovenska se projevují i rovině spolupráce občanských organizací působících v oblasti rozvoje venkova. Shodli se na tom předsedové národních sítí místních akčních skupin těchto tří středoevropských zemí na svém setkání v Hradci nad Moravicí (Moravskoslezský kraj). Nedaleko odsud se stýkají hranice těchto tří zemí, symbol “3” se nesl celým jednáním.

Místní akční skupiny rozvíjí venkov a snaží se o to, aby vzkvétal. Dosahují toho mimo jiné zaváděním chytrých řešení ve vybavenosti obcí, vzdělávání, sociální péči a podnikání, podporou zavádění vysokorychlostního internetu i do těch nejmenších obcí a dalšími technologickými a inovativními projekty.

Vzájemnou budoucí spolupráci dohodli předsedové na letošním setkání, jehož hostitelem byla Národní síť místních akčních skupin České republiky na svém celostátním setkání v Hradci nad Moravicí. Další jednání zástupců sousedních národních sítí se uskuteční začátkem příštího roku na Slovensku a poté i v Polsku. Česká republika sousedy pohostí při příležitosti květnového festivalu LeaderFEST 2020.

Chceme si vzájemně vyměňovat své zkušenosti, diskutovat co funguje či naopak nefunguje v rozvoji venkova v našich zemích, a hledat společná témata pro přeshraniční projekty. S předsedy národních sítí jsme se shodli na tom, že je potřeba se pravidelně scházet a sdílet zkušenosti s komunitně vedeným místním rozvojem ve svých zemích, stejně jako společně lobovat za lepší, občanům bližší evropskou politiku rozvoje venkova,” říká předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jiří Krist.

Místní akční skupiny v Polsku fungují velmi dobře, spolupráce probíhá především na úrovni vojvodství (odpovídají našim krajům). Pro další období jednají o ukotvení MAS v národní legislativě, oznámil ve svém vystoupení předseda polské Národní sítě MAS Piotr Sadlocha. Naopak předseda Národní sítě slovenských MAS Štefan Škultéty popsal stav realizace komunitního rozvoje v jeho zemi jako velmi zpožděný, teprve nyní prvních několik MAS čeká na vyhodnocení svých projektů.

„Co se týká postavení českých místních akčních skupin, úspěšnou realizací máme blíž spíš k Polsku, objemem prostředků a počtem programů jsme ještě dál. Oproti kolegům máme také větší vliv na to, jak budou nastavené operační programy pro další období, daří se nám prosazovat i zájmy nositelů menších projektů, ať v obcích, malých firmách či místních spolcích. Obecně u nás místní akční skupiny fungují jako mravenečci, kteří ty velké evropské či národní cíle a strategie rozeberou na drobečky a donesou na venkov, kde z nich vyrostou praktické věci pro lepší život lidí,“ říká Jiří Krist.

FOTO: Renáta Veselská

Další články

Zobrazit více článků