Třetí diskuze ze série Na kus řeči s Jiřím Kristem přinesla mnoho podnětných informací z oblasti dopravy, dotací a vylidňování venkova

V Česku se nedaří snižovat rozdíly mezi rozvíjejícími se centry a pohraničními (i vnitrostátními) oblastmi rozdíly ve vybavenosti obcí, přístupy do velkých měst a v závislosti malých obcí na dotacích. O možných cestách a plánech politických stran, jak rozdíly zmenšit, dnes diskutoval předseda Národní sítě Místních akčních skupin Jiří Krist s Eliškou Olšákovou (STAN) a Martinem Kupkou (ODS). Debata navázala na sérii streamovaných diskuzí, které Národní síť od srpna pořádá. 

V prvním debatním okruhu se mluvilo o rostoucích rozdílech mezi velkými městy a venkovskými oblastmi. Eliška Olšáková upozornila, že kromě zajištění internetové sítě by se mělo hovořit například o přílišné centralizaci veřejné správy: „V našem regionu, který má spádovost 23 000 obyvatel, odchází finanční úřady, v menších městech skončily pošty, chybí obchody, což jde ruku v ruce s vylidňováním venkova. Když musíte za vším dojet, tak si rozmyslíte, jestli se nepřestěhujete do města.“ Technologická překážka v rozvoji bude podle Martina Kupky v budoucnosti menší a menší. Důležitá prý bude zejména vzájemná inspirace, která prý dobře funguje mezi starosty. „I MASky v tom mají svou roli, kdy dávají dohromady platformy, ve kterých se prezentují nápaditá řešení a ta dobrá se rychle šíří,“ řekl Martin Kupka za SPOLU. 

Obyvatelé i nejvzdálenějších obcí se potřebují do 90 minut dostat do velkých měst, aby měli stejné pracovní příležitosti, přístup ke zdravotní péči i stejné kulturní možnosti. K tomu může pomoci přesun některých institucí na venkov a výstavba dálnic a vysokorychlostních tratí. Martin Kupka z ODS zmínil dosavadní spolupráci se STAN, kdy ve středočeském kraji přistoupili ke standardizaci veřejné dopravy, která má vést k jejímu zefektivnění. Oba hosté pondělní debaty se také plně shodli v tom, že je nesmyslné rušit stavební úřady. „Občané pak musí jezdit do center a komunikace jsou zbytečně zahušťovány,“ řekla Eliška Olšáková a v návaznosti Martin Kupka přislíbil spolupráci obou koalic SPOLU a Pirátů se STAN: „Pokud dobře dopadnou volby, zabráníme tomu, aby se rušily stavební úřady.“ Podle něj je jejich rušení nefunkční plán, který může ohrozit rozvoj celé republiky.

Pro rozvoj venkova je také důležité snížit závislost malých obcí na dotacích a zároveň zefektivnit jejich čerpání. Eliška Olšáková zmiňovala integraci operačního programu LEADER, který by ve strategických dokumentech pomohl upřednostňovat takové projekty, které jsou v regionu skutečně nutné. „V případě rozpočtového určení daní také navrhujeme, aby obce do určitého počtu obyvatel v rámci rozpočtu dostávaly plošně milion korun na potřebné fungování,“ doplnila. Posílení podílu obcí a měst na rozpočtovém určení daní podpořil i Martin Kupka: „Tímto jednoduchým způsobem lze dostat do obcí více finančních prostředků bez vazby na nejrůznější dotační tituly a peníze vzít z těch, které jsou zbytné.“ Často prý dochází k tomu, že se investice odvozují z dotačních příležitostí a ne z potřeby lidí v regionu. Shoda nastala i v otázce zjednodušování legislativy pro spolupráci místních samospráv s podnikateli v regionu a v úpravě zadávání zakázek. Souhlasný tón mezi oběma hosty debaty okomentoval její moderátor Jiří Krist jako velký potenciál budoucí stranické spolupráce.

 

foto: Barbora Doleželová

Další články

Zobrazit více článků