Tisková zpráva: Po dvou letech konečně dochází k největšímu setkání organizací starajících se o regionální rozvoj v ČR

Kutná Hora, 21. září 2021 – Stárnoucí populace a rostoucí náklady na sociální systém. Znečišťování podzemních vod a snižování biodiverzity. Zeslabování komunitního cítění s probíhajícími sociálními změnami. Vyšší energetická náročnost a stoupání cen energií. Jde jen o stručný výčet výzev, kterým v současnosti čelí český venkov a které jsou adresovány v rámci akce LeaderFEST 2021, kterou tento rok pořádá Krajské sdružení Národní sítě MAS Středočeského kraje v Kutné Hoře. Na akci, kde se scházejí zástupci místních akčních skupin a dalších významných aktérů rozvoje venkova z ČR i zahraničí, tradičně dochází k vzájemnému a intenzivnímu předávání dobré a vyzkoušené praxe v oblasti regionálního rozvoje. Meziročně se tak zvyšuje schopnost MAS efektivně zlepšovat život na venkově.

V termínu 21.- 23. září 2021 se po mnohočetných odkladech z důvodu koronaviru odehraje již 11. ročník LeaderFESTu, na který se sjelo přes 340 zaměstnanců místních akčních skupin, ale i státních institucí..  Metoda LEADER, podle níž je vícedenní akce pojmenována, je založena na řešení potřeb „zdola nahoru”. Odkazuje tak na spolupráci veřejných a soukromých subjektů, tvorbu místních rozvojových strategií a hlavně předávání zkušeností mezi aktéry rozvoje. Sdílení dobré praxe je také hlavním posláním festivalu. Mezi jeho hlavní témata letos patří šetrné pečování o krajinu, vodu a podpora biodiverzity, zlepšení přístupu k sociálním službám i kvalitnímu vzdělávání na venkově a podpora venkovského podnikání digitalizací a zaváděním nových technologií. 

„Program vrcholící ve středu 22. září nabídne řadu přínosných přednášek a workshopů, které zúčastněným představí úspěšně realizované projekty, které můžou sloužit jako přímá inspirace pro všechny MAS v republice. Účastníci se tak například seznámí s projektem tréninkového bytu v Náchodě, který pomáhá duševně znevýhodněným jedincům k návratu do společnosti nebo jak se vypořádat s dopady pandemie na využití památky sedlecké kostnice pro podnikání,“ přibližuje program a dění letošního ročníku Lucie Nemešová, tisková mluvčí Národní sítě Místních akčních skupiny.

Ve středečním programu také dojde k předání finančního daru pro LEADER OBNOVY Jižní Slovácko, jež operuje na území obcí, které v červnu tohoto roku ničivě zasáhlo tornádo. Do sbírky pořádané NS MAS přispělo na 150 dárců přes 1 milion korun. Věnované finanční prostředky budou využity na podporu obnovy poničených obcí. Ve stejný den proběhne v rámci letošního LeaderFESTu i velký trh regionálních produktů a to přímo v centru Kutné Hory na Palackého náměstí. Zájemci z široké veřejnosti se mohou těšit na širokou nabídku regionálních řemeslníků i producentů potravin. Řada trhovců, jenž na trh dorazí z blízkého i širšího okolí, jsou oceněni regionálními značkami Kutnohorsko, Polabí, či mnohými dalšími.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin ČR sdružuje 168 místních akčních skupin, které pokrývají území 84 procent celého území ČR. Propojuje 2804 drobných podnikatelů, 2167 zástupců neziskových organizací a 5504 zástupců obcí a veřejných institucí. Ty fungují na základě spolupráce veřejné správy, neziskových organizací a institucí, ale i samotných občanů. Společně pracují na ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji českého venkova, zemědělství, získávání finanční podpory z fondů Evropské unie nebo národních programů. Národní síť místních akčních skupin zastupuje své členy při jednáních na národní nebo mezinárodní úrovni. Jejím cílem je udržet kvalitní, prosperující a stabilní český venkov.

 

 

Další články

Zobrazit více článků