V regionu České Kanady je o podnikatele postaráno. Firmy mohou využít až pět milionů korun na rozvoj svého byznysu

Téměř sedmdesát procent veškerých projektů, které Místní akční skupina Česká Kanada ve svém regionu doposud podpořila, se zaměřovalo na rozvoj místního drobného podnikání. Zdejší živnostníci mohou čerpat z částky pěti milionů korun z evropských fondů. S ředitelkou Vilmou Szutovou jsme hovořili o tom, jakým partnerem jsou právě podnikatelé nebo jak vypadá konkrétní spolupráce s nanotechnologickou firmou ProNanoTech, která je v regionu jakousi podnikatelskou raritou.

Jakou roli hrají podnikatelé z pohledu MAS v rozvoji vašeho regionu? Jak důležitým jsou partnerem?

Podnikatelé hrají velmi důležitou roli v našem regionu. Jsou to hlavně zaměstnavatelé, kteří dávají práci nejen sobě, ale i dalším lidem, a tudíž uvádějí do pohybu místní ekonomiku. Z našeho pohledu je jejich role nenahraditelná. Zapojují se do hodnocení a výběru projektů, poskytují nám i příspěvky na režijní náklady při naší účasti v konkrétním projektu. Bez nich by to vlastně ani nešlo. Jsou to tahouni a jsou fajn.

Jaké firmy se na vás mohou obracet? A co vy jim nabízíte?

Na nás se mohou obracet firmy, které mají na našem území sídlo nebo alespoň provozovnu či jejich činnost má na naše území dopad. Mohou to být zemědělci, tesaři, truhláři, zedníci, hoteliéři a mnoho dalších.

Podnikatelům, ale třeba i neziskovým organizacím nebo obcím, nabízíme kromě zprostředkování finanční podpory také propagaci na sociálních sítích, projektové poradenství a pořádáme pro ně tematicky zaměřené semináře, například na účetnictví, nová pravidla GDPR apod.

A jaká je celková částka, o kterou firmy mohou přes vaši MAS žádat? Jedná se pouze o evropské peníze? A na co je firmy mohou využít?

Celková částka je daná a činí 5 milionů korun. Jedná se pouze o evropské peníze. Firmy je mohou použít na investiční výdaje při modernizaci své firmy a provozu nebo na nákup nových strojů a přístrojů, které budou v účetnictví vést jako investiční výdaje. Vše musí být podle pravidel operačních programů.

Jak vypadá spolupráce MAS s firmami, jako je ProNanoTech? A jak vůbec vzniká?

Spolupráce s firmou ProNanoTech s.r.o. byla vlastně pokračováním spolupráce s Janou Závodskou, která dříve pracovala jako živnostník, než převzala rodinnou firmu. Nejdříve se zapojila do celosvětového projektu Science Café, který dostává vědu neformálním způsobem do povědomí veřejnosti. Díky svým kontaktům z Akademie věd ČR organizovala zajímavé přednášky, a to nejen o nanotechnologiích u nás v regionu. Oblast nanotechnologií ji tak zaujala, že založila firmu ProNanoTech s.r.o. Na rozvoj svého podnikání pak požádala naši místní akční skupinu o finanční podporu, kterou využila na vybavení kanceláře a modernizaci výroby. V současné době je tato firma partnerem MAS a Jana Závodská členem správní rady.

Ve spolupráci pokračujeme i dále. Plánujeme společně uspořádat pro základní a střední školy návštěvy přímo v daném podniku, aby se mladí blíže seznámili s touto vědní oblastí.

Jde o unikátní příklad, nebo je tento typ spolupráce a podpory standardní?

Jistě je to unikátní příklad, protože komu se chce podnikat mimo Prahu ve vědním oboru, jako jsou nanotechnologie? Zároveň je ale standardní, protože podporujeme všechny firmy, které o podporu požádají, jsou na našem území a splní podmínky operačních programů.

 

Foto: Petr Janík

Další články

Zobrazit více článků