V roce 2020 podpořily MAS 2504 projektů za téměř 3 miliardy korun. Od roku 2021 se zaměří mimo jiné na bezemisní energetiku, bezpečnější dopravu, vzdělávání.

Rok 2020 byl pro všechny z nás velmi zvláštní – pro obyvatele, pro města a obce i pro místní akční skupiny. Koronavirová krize zkomplikovala několika projektům MAS vývoj a českým podnikatelům jejich práci. Těm měla pomoci například webová stránka Regiony sobě, díky které obyvatelé objevili nové české prodejce a výrobce. MAS se zapojily také v obcích, kde sdružovaly dobrovolníky na šití roušek a nákupy pro lidi v karanténě. V roce 2021 se Národní síť MAS zaměří na vyvážený a udržitelný rozvoj regionů.

2504 – to je počet projektů schválených v loňském roce z operačních programů Zaměstnanost, Životní prostředí, Rozvoje programu a Integrovaného regionálního, za téměř tři miliardy korun. Za podpory MAS Broumovsko+ vznikla v obci Hejtmánkovice lipová alej, která v krajině zadržuje vodu, chrání před větrnou erozí a povodněmi a poskytuje obživu včelám. V obci Rybí bylo otevřeno společenské centrum za pomoci MAS Lašsko, místo pořádá koncerty, vzdělávací programy, přednášky a představení. Program Máš na to podnikatelského družstva BEC Družstvo podporovaný MAS Šumperský venkov pomohl několika kreativním podnikatelům, mezi nimi například obchod s dětskou obuví KK Botičky a projekt na předškolní přípravu dětí Předškoláček. Akcelerátorem prošli podnikatelé široké škály činností od digitálního marketingu až po výrobu dřevostaveb na zakázku. V červnu byl spuštěn první běh Akademie Leader, díky které si mohly MASky určovat potřeby a témata, o kterých chtějí vědět více a být v nich poškoleny. Program byl zaměřen jak na nové zaměstnance v MASkách, tak na dlouholeté manažery. Pro nováčky byl přichystán šestidenní vzdělávací program zaměřený na základní principy metody LEADER, odborná témata rozvoje venkova a facilitační dovednosti. Pro seniorní zaměstnance byl program zaměřen nejen na odborná témata nového programového období, ale také na pokročilé facilitační dovednosti a managementu.

Na pomoc českým výrobcům a podnikatelům vzniklo během koronavirové krize několik webových stránek za pomoci MASek z celého Česka. Zkušenost s tím měla například MAS Pomalší, na webu si zájemci mohli předplatit služby a využit později. „Vytvořili jsme eshop, kde nabízíme voucher místních kosmetiček, kadeřnic, restaurací nebo různých kulturních organizací,“ říká Eva Tarabová, ředitelka Místní akční skupiny Pomalší. NS MAS vytvořila webové stránky Regiony sobě, na jejichž mapě je možné najít různé české výrobce, producenty, farmáře a podnikatele. Podle Mirky Soldánové z MAS Stolové hory paradoxně krize pomohla lidem uvědomit si, kolik produktů lze zakoupit lokálně. „Mám pocit, že to funguje skvěle a seznam místních producentů, který jsme vytvořili, se rychle mezi zdejší lidi rozšířil a ti začali více nakupovat od souseda med, od pekařů chleba nebo z malých zahradnictví sadbu,” popisuje Soldánová. „Já jako místní farmář musím říct, že se lidé postupně učí jezdit ke mně pro hovězí maso a oceňují to, že se mohou podívat, kde a v jakých podmínkách zvíře vyrostlo. Najednou lidé dřív než kdy jindy chápou, že to, co vložím do regionu, zůstane v regionální ekonomice, a za to jsem opravdu rád,“ říká majitel ekologického hospodářství a člen MAS Stolové hory Václav Vítek.

MASky ale také rychle zareagovaly na problémy vzniklé kvůli koronavirové krizi a zapojily se do dobrovolnických aktivit v obcích. Například MAS Brdy Vltava ve středních Čechách vytvořila z kanceláře malý krizový štáb, kde dobrovolníci šili roušky a ve spolupráci s neziskovými organizacemi shromažďovali ochranné štíty vytištěné na 3D tiskárnách. Ty pak dodávali místním praktickým lékařům, zubařům nebo rozdávali vážně nemocným občanům. „ Na šití roušek jsme zaměstnali dvě ženy, které díky krizi přišly o práci a aspoň takto jim kompenzujeme jejich finanční výpadek,“ uzavírá Markéta Dvořáková z MAS Brdy Vltava. Nákupy pro seniory či pro obyvatele, kterým koronavirus znemožňoval jeho obstarání, zajišťovala MAS Královedvorsko ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s Farní charitou a Junákem. Služba fungovala také v Trutnově a v Jičíně.

V následujícím roce si NS MAS dala za úkol vyvážený a udržitelný rozvoj obcí a regionů. „Zní to jako fráze, ale to jen na první pohled. Většina starostek a starostů totiž už dnes nic jiného nedělá, jen to tak učeně nenazývá – prostě snaží se co nejlépe zajistit nynější i budoucí potřeby obyvatel své obce a reagují na změny, které přináší vývoj,“ říká předseda Výboru NAS MAS Jiří Krist. Každá obec přitom postupuje jinak: některé se soustředí na funkci bydlení s příslušnými službami, o vzdělávání, sociální služby, kulturu a sport. Některé přidávají podporu podnikání a tvoří v obci pracovní místa, jiné zvládají i péči o přírodu a krajinu v širším okolí sídla, čištění vody a likvidaci odpadů, skoro všechny obce se pak starají o přírodu v zastavěných částech obcí, o parky, zahrady a trávníky. A tohle všechno budou obce dělat i od roku 2021.

MAS budou i nadále podpora místní hospodářství, hlavně využití tzv. brownfieldů, jejich vykoupení a přestavba na moderní zóny. Nutné bude zajištění rychlého a spolehlivého internetu s kapacitou vyšší než 1 Gb/s nejen pro obecní úřady, školy, knihovny či sociální a zdravotní zařízení, ale také pro malé a střední podniky nebo zemědělské farmy. Mezi další témata v dalším období bude patřit především bezemisní energetika (fotovoltaika na veřejných budovách, zateplování budov a změna jejich vytápění včetně měření a regulace, výměna prvků veřejného osvětlení), dále všechny investice související s vodou (vodovody, vodojemy, ČOV, využívání dešťové vody) a také investice do odpadového hospodářství (od omezování vzniku odpadů včetně zřízení dílen pro opravy a znovuvyužití odložených výrobků, přes spravedlivé a motivační systémy plateb za odpady po investice do recyklačních technologií, především pro využití plastů, papíru a biomateriálu).

Pro pohodlnější a bezpečnější život v obcích se aktivity zaměří také na dopravu s důrazem na bezemisní provoz. „V silách malých obcí je především podpora pěší a cyklistické dopravy, usnadnění přestupů na železniční a autobusovou či městskou dopravu, tedy úschovny kol na zastávkách, cyklostezky včetně souběžných s komunikacemi II. a III.třídy, ale také pořízení obecních elektroaut či komunální techniky včetně obecních nabíječek pro veřejnou správu, školy, sociální služby i občany. Mnoho těchto aktivit bude možné realizovat v integrovaných projektech komplexních přestaveb veřejných prostranství měst a obcí,“ vysvětluji Krist. Klíčová bude role obcí ve vzdělávání, od jeslí, dětských skupin a mateřských škol přes kvalitní vzdělávání na základních školách až po orientaci k budoucímu povolání. Větší bude podpora celoživotního vzdělávání jak profesního, tak občanského charakteru, pro udržení znalostí a dovedností k plnému zapojení všech občanů do života obce i celé společnosti. „Věřím, že následujících 10 let bude pro obce a jejich občany obdobím radosti a prosperity, jen co nabereme dech po všech těch kalamitách posledního roku, ať těch způsobených koronavirovou krizí nebo lidskou hloupostí,“ uzavírá Krist.

foto a video: Jan Berounský

Další články

Zobrazit více článků