V Žatci proběhl festival venkova LeaderFEST. Hlavním tématem byl venkov 4.0

Zavádění chytrých technologií do venkovského prostředí nebo podpora drobných podnikatelů – to jsou hlavní témata letošního festivalu venkova s názvem LeaderFEST. Ten proběhl v Žatci od 22. do 24. května. Volbu těchto témat právě v Ústeckém kraji podtrhuje vloni investovaná částka do podnikatelských nezemědělských projektů na Ústecku, a to ve výši 9,5 milionu korun. Tu přerozdělily 23 regionálním projektům právě místní akční skupiny, které festival pod záštitou Národní sítě MAS spolu s Ústeckým krajem pořádají.

To nejzajímavější, co se v Česku v rozvoji venkova podařilo, představili zástupci jednotlivých místních akčních skupin, starostů, podnikatelů, zemědělců a dalších nadšenců, na celorepublikové konferenci LeaderFEST pod názvem Metoda LEADER: včera, dnes i zítra v Žatci. Ten se konal letos již poosmé. “LeaderFEST je happeningem českého venkova. Na jednom místě se potkají lidé, kteří jsou zapálení pro to, aby český venkov vzkvétal a mohl tak dobře konkurovat městu,” uvádí předseda Národní sítě Místních akčních skupin Jiří Krist. Akce proběhla pod záštitou ministryně pro místní rozvoje Kláry Dostálové, ministra zemědělství Miroslava Tomana, senátorky Zdeňky Hamousové a primátora Oldřicha Bubeníčka, kteří se rovněž zúčastní.

Konference neformálně startovala už ve středu 22. května krátkým ohlédnutím do historie venkova skrze místní akční skupiny. Slavnostní zahájení pak proběhlo ve čtvrtek 23. května v žateckém městském divadle. Mezi více jak 15 řečníky mimo jiné vystoupili odborníci zaměřující se na koncept chytrého venkova. Miloslav Oliva nebo Marek Hartych, zástupci Národní sítě MAS, účastníkům představili, jak tento model aplikovat v českých podmínkách. “Chytrý venkov je o propojování dílčích řešení do jednoho celku. Například dešťovka. Jedna věc je ji zachytit, ale SMART řešení je pak tuto vodu ohřát a rozvést s využitím např. fotovoltaiky,”  uvádí Marek Hartych, zástupce Místní akční skupiny Český sever, jeden z příkladů. Akci účastníci zakončili v pátek 25. května, kdy navštíví místní farmářské trhy nebo regionální vinařství a místní pivovary.

Ústecký kraj jako tahoun podpory drobného podnikání v Česku

Rozvoj venkova si místní akční skupiny nedokáží představit také bez drobných podnikatelů. V Ústeckém kraji místní akční skupiny jen vloni investovaly téměř 9,5 milionů korun a podpořily tak 23 místních podnikatelských nezemědělských projektů. „Některé z místních akčních skupin v Ústeckém kraji místním živnostníkům pomáhají i tak, že jim udělí regionální značku. Zde mohu vyzdvihnout Místní akční skupinu Sdružení Západní Krušnohoří. Producenti díky udělení regionální značky získají různé výhody, jako je propagace nebo možné nové formy spolupráce. A to vnímám jako obrovskou pomoc,“ říká Eva Hamplová, vedoucí pracovní skupiny zaměřené drobné podnikání Národní sítě MAS.

Podle Hamplové mají místní akční skupiny obrovskou výhodu v tom, že znají dokonale své území a tudíž
i místní podnikatele, případně i díru na trhu. Jsou podnikatelům nejblíž a flexibilně mohou reagovat na jejich potřeby. S tím souhlasí i Alena Cepáková z Místní akční skupiny Vodňanská ryby z jihu Čech, a dodává: „Za poslední roky z českého venkova mizí prodejny s potravinami. Tedy možnost, kde si lidé v malých obcích mohou nakoupit potraviny bez toho, aniž by museli jet autem do nejbližšího většího města. Na to perfektně reagovala naše místní akční skupina. Díky naší práci jsme zajistili pro malé obce pojízdnou prodejnu
s potravinami.”

Foto: David Mark z Pixabay

Další články

Zobrazit více článků