Zářijový Smart Hackathon přinesl nové “chytré cíle” za přispění Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Pracovní skupina Chytrý venkov se v rámci projektu NS MAS ČR (Národní síť místních akčních skupin) Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II sešla v Praze na půdě Smíchovské střední průmyslové školy. Z prezentací čtyř týmu vzešly inovativní nápady, jak zapojit smart řešení do života v regionech a jak ho s jejich pomocí lidem zlepšovat a ulehčovat.

„Jedním z motivů, proč jsme se pustili do této i pro nás nové formy řešení celé problematiky, je fakt, že řada MASek si s inovacemi, potažmo jejich podchycením při zpracování nové územní strategie, neví rady. Chceme tudíž poskytnout něco jako návod, vodítko, jak se inovací nebát a jejich prostřednictvím je přiblížit i aktérům či žadatelům o dotace v území MASek“, uvedl Miloslav Oliva, vedoucí Pracovní skupiny.

Mezi smart cíle, které si účastníci hackathonu stanovili, bylo vytvoření komunikační platformy mezi občany a dalšími subjekty v území. Lepší a transparentní komunikace je základní podmínkou pro implementaci nových technologických nástrojů a inovativních přístupů. Omezí bariéry a nedorozumění mezi zúčastněnými stranami, a zvýší vzájemnou pomoc a solidaritu.

Je také potřeba nastavovat investiční i neinvestiční projekty tak, aby bylo možné efektivně využívat i “nedotační” zdroje. Například využíváním lidského znalostního kapitálu z řad odborníků a akademiků, zapojením všech účastníků v území do projektu a využíváním silných stránek každého regionu. Přispět může i meziregionální směna zdrojů jako je sdílení terénních sociálních pracovníků pro venkovské obce. Je potřeba pomáhat si navzájem v rámci MAS (místní akční skupina) a budovat osvětu v území.
Osvěta může probíhat i v podobě zvýšení atraktivity venkovských regionů pro mladé a nově příchozí prostřednictvím digitálních technologií. Tomu může pomoci spolehlivý vysokorychlostní internet do každé domácnosti a možnost home office (nejen pro mladé). Chytrým využitím obecního majetku je možné podpořit komunitní život, a sice jeho přeměnou na coworkingová a re-use centra, kde mohou probíhat workshopy, školení, zájmové kroužky a podobně. To se týká i škol, které se po konci vyučování mohou změnit na sdílené prostory pro vzdělávání nejen mladé generace, ale i dospělých například v tématu kyberbezpečnosti a dalších.

Mezi další cíle patří i zvýšení počtu škol, které budou respektovat potřeby výuky všech generací v 21. století s důrazem na lokální potřeby, zvyšování kompetencí podnikatelů a kvality v podnikání. Studenti by měli možnost více nahlédnout do podnikání na daném území, kdy by do škol chodili přednášet lokální podnikatelé, jejichž firmy by studentům umožnily exkurze a praxi.

Velkou výhodou využití digitálních technologií v regionech je dostatečné pokrytí území sociálními a zdravotními službami. Jde například o vyšetření na dálku a online či monitoring zdravotního stavu pomocí chytrých hodinek (tzv. telemedicína). Mezikomunitním sdílením služeb je možné zajistit rychlejší dopravu k lékaři, nákup, sociální i zdravotnické potřeby. Na tom se mohou podílet dobrovolníci, vysokoškoláci či sousedé. „Zde je a bude nezbytnou podmínkou, aby stát ve spolupráci s kraji, obcemi a poskytovateli sítí elektronické komunikace garantoval kvalitní připojení vysokorychlostním internetem“, doplnil Oliva.

Řada inovativních nápadů, které vznikly při setkání v Praze, poslouží místním akčním skupinám jako vodítko pro zpracování kapitoly “Popis inovativních rysů strategie” v rámci nově vytvářených Strategií CLLD pro období 2021 – 2027.

Další články

Zobrazit více článků