Slovo místopředsedy NS MAS ČR

 

Jiří Krist (NS MAS): Venkov má být rovnoprávným partnerem městu, města nesmí svůj růst řešit na úkor venkova

Místopředsedou Národní sítě Místních akčních skupin byl Jiří Krist znovu zvolen v březnu 2022. V čem je práce místních akčních skupin nenahraditelná? A jak snížit administrativní zátěž? Nejen o tom jsme hovořili se staronovým místopředsedou NS MAS. 

Jako bývalý předseda a současný staronový místopředseda, jak hodnotíte roky ve funkci předsedy a jaké naopak budou ty následující tři roky?

Musím říct, že je velký rozdíl být v pozici místopředsedy a předsedy. Na tomto postu se již za nikoho neschováte. Já jsem se hodně naučil od předešlých předsedů Františka Wintera, Vaška Pošmurného a dalších. Co se týče následujících tří let, tak chci plnit cíle, které jsme si stanovili v předešlém období, a nastartovat období nové. Měli bychom jako síť i jako jednotlivé místní akční skupiny přispívat k národnímu dialogu. K němu pomůžou malé projekty, které integrují a vytváří prostředí pro spolupráci. Měli bychom propojovat jednotlivé skupiny obyvatel, dělat věci společně a zároveň jinak. Například s ohledem na vývoj klimatu a s ním spojený boj se suchem nebo spotřebou plastů a dalších věcí. 

Co byste chtěl v tomto období dělat jinak a případně změnit? 

V tom mám úplně jasno. Musíme ubrat administrativu, papírování a negenerovat zbytečné informace. Naopak se zaměřit na opravdovou práci, která přinese mnohem více pozitiv do reálného života lidí, jejich prostředí nebo sociálních vazeb. Zásadní věci víme, tak je pojďme dělat. Musíme pomoci lidem, kteří přijdou požádat místní akční skupiny o podporu, aby své nápady mohli podpořit a realizovat, ne ty projekty pouze administrovat. Hledáme partnery napříč spolky, sdruženími svazu měst a obcí nebo profesními organizacemi, abychom společně táhli za jeden provaz a pod naším tlakem se pomalu mění prostředí od byrokracie ke spolupráci.

Společně s vámi byli zvoleni další tři místopředsedové? Jaká bude spolupráce?

Musím říct, že jsem velice rád, jak je nové vedení NS MAS složené. Spolupráce bude podle mě probíhat bezproblémově, protože se jedná o zkušené lidi. Místopředsedkyně Jana Kuthanová přináší jako výborná starostka vhled z pozice veřejné správy. Druhým místopředsedou je Jan Florian, který pochází z neziskového sektoru a posledním místopředsedou je Martin Hartych, jehož tématy jsou mimo jiné ekologie a udržitelný rozvoj. Takže vedení NS MAS má opravdu široký záběr, a to je dobře. Navíc pokrýváme i rozmanitě území republiky, protože jsme každý z jiného regionu. 

Co je pro vedení Národní sítě Místních akčních skupin prioritní na tento rok? Čeho by chtěla dosáhnout?

Prioritou pro tento rok je určitě ovlivňovat obsah a formu operačních programů, které budou zveřejněné na konci tohoto roku. Naším úkolem je ovlivnit, jakým způsobem a jakých cílů budou dosahovat, a to je pro nás zásadní ve vztahu k potřebám lidí na venkově. Programy musí umožnit místním akčním skupinám pracovat metodou Leader a realizovat malé projekty s nízkou mírou administrativy za předpokladu, že jejich kontrolu dělá sama komunita. Tlačíme na to, aby administrativa byla nahrazena důvěrou. Současně se ztotožňujeme s pěti politikami Evropské komise. Evropa musí být zelenější, inovativnější, propojenější, sociálnější a komunitnější. A takový musí být i český venkov. Nechceme se separovat od města, ale vyměňovat si to, v čem jsme silní. Venkov má být rovnoprávným partnerem městu, města nesmí svůj růst řešit na úkor venkova.

Proto musíme pokračovat v naší práci. Tradičními partnery jsou svazy, které sdružují obce a města. Tam se spolupráce vyvíjí velice dobře. V podnikatelské oblasti to budou ti, co zastupují menší podnikatele, jako je Asociace malých a středních podniků, nebo v oblasti sociální to budou spolky, které působí na venkově. 

Jak si myslíte, že bude NS MAS fungovat na konci tohoto programového období? Kde poté získá finance na svoji činnost?

Přejdeme plynule do dalšího programového období. Bude to, troufnu si říct, bez větších problémů, protože máme další zdroje, abychom vydrželi do roku 2022/23. Je to velmi nadějné. 

V čem vidíte největší devízu vaší organizace? V čem spatřujete její nenahraditelné místo?

V tom, že to je síť. Naučili jsme se spolu komunikovat a jde nám to stále lépe. Naše organizace je založená na vzájemné důvěře a spolupráci a z toho my čerpáme. Kdyby nebylo místních akčních skupin, tak by se stále více rozevíraly nůžky a venkov by byl pouze pozadím prosperujícího města. Místní akční skupiny se ptají, pokládají otázky a vyžadují odpovědi, to je nekončící proces. Všichni společně musí mluvit a komunikovat. To je alfa a omega všeho.  

Co byste chtěl popřát českému venkovu?

Budoucnost. On ji má, takže to je takové naplněné přání.