Chytré technologie budoucností venkova

Chytré technologie jsou budoucností českého venkova, myslí si odborníci z Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Podpora podnikatelských záměrů, které usnadní život lidem žijícím ve venkovských oblastech Česka – to je plán, se kterým přichází místní akční skupiny. Nový byznys pomůže podle starostů, podnikatelů, zástupců neziskového a veřejného sektoru sdružených pod platformou zasazující se za rozvoj venkova přivést sem moderní technologie a tzv. smart řešení.

Český venkov se dlouhodobě potýká s řadou problémů. Jedním z nich je jeho vylidňování a nízká konkurenceschopnost vesnic. Na toto téma se nyní snaží upozornit Národní síť Místních akčních skupin ČR, která propojuje místní politiky, podnikatele a neziskové organizace působící ve venkovském prostředí. Ti se nyní shodli na tom, že je po vzoru zahraničních států, kde se hovoří o venkově třetí generace, neboli 3.0, i u nás začít co nejdříve investovat do chytrých technologií. Jako klíčové vidí, aby se toto téma mj. dostalo také mezi vládní priority.

Problematikou se zabývá i Evropská komise, která začátkem června vydala návrhy nařízení a určila témata pro rozvoj venkova do roku 2027. Jedním z pěti hlavních témat, kterými se nyní Evropská unie zabývá, je i takzvaná inteligentnější Evropa, která se právě zaměřuje na podporu chytrých řešení ve venkovském prostředí. Na inovativní a inteligentní transformaci venkova má být v následujících letech vyčleněno až 180 miliard korun, což tvoří přibližně 40 % vyhrazeného unijního rozpočtu na inovace.

V Česku se už tímto zahraničním trendem nechala inspirovat například místní akční skupina z Opavska. V odlehlých oblastech kolem Opavy zavedla takzvanou chytrou elektrodopravu.

„Chtěli jsme lidem usnadnit spojení s městem. Zejména senioři měli problém dostat se do nemocnice v Opavě. Pořídili jsme dva elektromobily, které slouží jako alternativa veřejné dopravě. Řidiči jsou navíc lidé, kteří nemohli na volném trhu kvůli nějakému svému hendikepu najít práci. Nemocnice v reakci na náš nápad nechala zřídit na svém parkovišti dobíjecí stanici. Do budoucna bychom chtěli tuto naši aktivitu zastřešit pod sociální podnik,” uvádí předseda národní sítě zároveň působící ve vedení opavské místní akční skupiny Jiří Krist. O službu je mezi místními seniory velký zájem.

„Pokud chceme z venkova udělat atraktivní místo pro život, musíme se v první řadě zaměřit na propojení měst s venkovem. Díky novým trendům, například využití dronů v logistice, které mohou změnit celou řadu sociálních a ekonomických aktivit, má český venkov naději, že bude do deseti, patnácti let konkurovat městům. V zahraničí už na některých místech dokonce drony pomáhají malým podnikatelům dostat zboží na trhy do větších měst. Vidím v tom budoucnost i pro český venkov,” vysvětluje Petr Čáp, výkonný ředitel Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Větší využití moderních technologií se podle zástupců místních akčních skupin nabízí mj. také ve vzdělávání, zdravotnictví, energetice nebo již zmíněné dopravě – tedy v oblastech služeb, které bývají na venkově často nedostatečně pokryté. Nutnou podmínkou k jejich uplatnění je zajištění pokrytí rychlým a spolehlivým připojením k internetu, upozorňují místní akční skupiny. Internetové připojení je navíc nezbytné také pro růst obchodu v tomto prostředí.

Na to, aby se vyhrazené finanční prostředky, které mají jít do technologického a ekonomického rozvoje venkova, dostaly tam, kde jsou potřeba, mají dohlédnout právě místní akční skupiny, které v Česku disponují unikátní znalostí venkovského prostředí. Umí vyhledat jednotlivé podnikatele, starosty a další inovátory a dohlédnout, aby jejich nápady a projekty měly potřebnou úroveň a kvalitu. Na ty jim pak umí zprostředkovat financování.

FOTO: archiv unsplash.com

Další články

Zobrazit více článků