Zahrada Dobromysl: když se podaří skloubit krásné s užitečným

Místní akční skupině Sdružení SPLAV se podařilo v obci Záměl na Rychnovsku najít společné slovo se starostou a dohromady vytvořit jedinečné prostředí, ve kterém se potkává pomoc potřebným, budování místní komunity a unikátní metoda zahradní terapie. Zahrada Dobromysl je tak živoucím důkazem, že komunitní zahrada si své místo najde i na venkově.

Pokud se do Záměle vydáte po železnici, vlak vás vysadí na poklidné vesnické nádražní stanici. Do cílové destinace – Zahrady Dobromysl to je nějakých dvacet minut vycházkovým tempem. Vycházkové tempo a chůze jako dopravní prostředek jsou značně doporučovány, protože jen tak se vám může naskytnout možnost náležitě si vychutnat krajinu podhůří Orlických hor.

V obci s jednou restaurací, penzionem, a ne více než 600 obyvateli, se podařilo přetvořit nezištné dědictví v komunitní centrum a překrásnou zahradu. Sdružení SPLAV – místní akční skupina z Rychnovska svými projekty společně se zapáleným starostou Josefem Novotným znovu vtiskli život chátrajícímu stavení i jeho okolí. Obec Záměl se nyní díky tomu může pochlubit nevšedním místem pro setkávání místních občanů a certifikovanou přírodní zahradou.

O tom, že se jedná o zdařilý počin, svědčí i nedávné vítězství v soutěži Zelená obec roku, ve které obec Záměl získala za komunitní centrum a přilehlou zahradu ocenění v kategorii Sociální počin roku. O opravdovém vítězství ovšem vypovídá teprve řada spokojených klientů zahradní terapie a občanů využívajících služeb SWAPu či komunitního centra.

Pohnutá historie s pohádkovým koncem

Původní Kašparův statek si své jméno vysloužil již v 19. století, kdy přešel do rukou prvnímu z rodu Kašparových. Rodina v 50. letech minulého století při násilné kolektivizaci sice přišla o vlastní pole, lesy a části hospodářství, z většinové části ovšem statek zůstal v majetku Kašparových i nadále.

Klíčové změny nastaly teprve v roce 2011, kdy po smrti manžela zůstala na hospodářství paní Kašparová sama. Osamělá stařenka nalezla pomoc u laskavých zaměstnanců obce a jejího starosty, kteří paní Haně vypomáhali s každodenními starostmi až do roku 2019. Hana Kašparová, bez dětí a příslušných dědiců, na sklonku života pomoc ocenila odkazem statku starostovi obce. Ten ovšem s dědictvím naložil pro někoho netradičně, ovšem o to více nezištně: statek za symbolickou částku přenechal obci.

V té době již měl starosta se zastupiteli obce jasno – ze statku by měli mít prospěch především obyvatelé obce i obcí okolních. S pomocí Sdružení SPLAV vymysleli postup, jak objekt a zahradu upravit pro potřebné aktivity a využít k tomu dotační podporu komunitně vedeného místního rozvoje.

Koncepčnost a symbióza unikátních projektů

Sdružení SPLAV v návaznosti na svou předcházející činnost nabídlo obci postupně své projekty Spolupracujeme spolu se SPLAVem a  Zahradní terapie v praxi, pro jejichž účely jim obec pronajala zahradu i přilehlý dům. V průběhu realizace obou projektů se podařila nebývale rychlá rekonstrukce zahrady i zázemí domu a přilehlých budov a díky usilovné práci nadšených pracovníků Sdružení SPLAV, vstřícných zaměstnanců obce a možná i díky netradičním okolnostem, které přinesla pandemie covidu, se podařilo přetvořit podle principů permakultury původně neudržovaný pozemek v nádhernou zahradu.

Nově zrekonstruovaná zahrada si brzy vysloužila příznačný název Dobromysl. Hlavním cílem zahradní terapie, pro kterou se zahrada stala domovem, je totiž udržovat a zlepšovat sociální, psychické a tělesné zdraví klientů. I když se to tak na první pohled může zdát, primární náplní zahradní terapie není pěstování úrody ani údržba samotné zahrady. Účastníkům terapie vyškolení odborníci vždy na míru připraví terapeutický program, který řeší jejich specifické potřeby. Formou pozorování, zkoumání, či prožívání přírody všemi smysly má nově budovaný vztah mezi člověkem a přírodou jednoduchý cíl – cítit se lépe a tím zvýšit svůj zájem o zapojení do běžného života. Mezi prvními, kdo mohl okusit sílu Dobromysli na vlastní kůži, byli například klienti z Farní charity v Rychnově nad Kněžnou nebo klienti z Ústavu sociální péče v Kvasinách.

Mimo krásnou zahradu Sdružení SPLAV v současnosti využívá i nově zrekonstruovanou ústřední budovu bývalého statku, nyní již známou spíše jako komunitní centrum. Vedle Zahrady Dobromysl totiž občanům slouží i centrum pro komunitní aktivity s jehož rozjezdem pomohl další projekt Sdružení SPLAV – Komunitní aktivity, který místní akční skupina trochu netradičně realizuje s dalšími čtyřmi organizacemi z území Rychnovska. V prostorách komunitního centra, za teplého počasí samozřejmě i na zahradě, probíhají přednášky, sousedská setkání, kurzy i oslavy. Lidé se zde setkávají, seznamují, rozprávějí, radí si, učí se, baví se, prostě téměř každý má důvod sem přijít.

Díky nadšeným zahradnicím, které zahradu založily a starají se o ni, zahradní architektce, která krásu zahrady navrhla, i dalším zaměstnancům a členům Sdružení, kteří se na údržbě, užívání a hlavně financování zahrady podílejí, se může Zahrada Dobromysl navíc pochlubit certifikátem přírodní zahrady. Pro získání certifikace přírodní zahrady je potřeba splnit až 15 kritérií, při čemž mezi ty tři klíčové patří nulové využití rašeliny, umělých hnojiv a pesticidů. Pro zaměstnance Sdružení SPLAV a přátele zahrady Dobromysl je to ovšem stále málo. Ti se svou snahou o využití a znovu použití veškerého materiálu uvádí udržitelnou a cirkulární ekonomiku k životu. Na zahradě tedy stojí květináče z recyklovaných textilií a záhony obkreslují kameny z místního lomu.

I na venkově najde komunitní zahrada své místo

V současnosti je tak původní statek jen těžko rozpoznatelný, poslední střípky z hospodářské činnosti lze vyčíst nanejvýš ve staré stodole, jejíž originální tvář se stávající nájemníci snaží zachovat a využít. Budova totiž občas slouží jako SWAP pro místní komunitu – místo, do kterého může kdokoliv přinést již nepotřebné věci a někdo další si je zase jako potřebné odnést. Místní usedlíci si tzv. SWAP doslova zamilovali, sváží sem oděvy i různé vybavení z celého okolí a rodiny odjíždí ošacené kompletně od hlavy až k patě. Podle slov Petry Formánkové, která má spolu s kolegyněmi práci se zdejší komunitou na starosti, se právě taková výměna ukázala jako nejoblíbenější komunitní aktivita.

Veřejností hojně navštěvované jsou ovšem i zahradně terapeutické programy, zmíněné přednášky a workshopy, ale také kurzy přírodního zahradničení. Mezi návštěvníky zahrady a komunitního centra se řadí i školní kolektivy, rodiny s dětmi či senioři. Pokud by o tom snad ještě někdo pochyboval, bývalý Kašparův statek je důkazem toho, že i na venkově si zahrada jako místo pro komunitní setkávání najde své místo. Na závěr snad nezbývá, než jen doporučit: vydejte se do Záměli a přesvědčte se na vlastní oči.

Další články

Zobrazit více článků