Jana Závodská (ProNanoTech): Chci dostat na trh produkty, které byly vyvinuty v českých výzkumných laboratořích

Začátky podnikání nebyly pro majitelku firmy ProNanoTech vůbec jednoduché. Poté, co rodinný podnik v roce 2004 převzala, bojovala nějakou dobu s finančními problémy. Postupně však vybudovala Jana Závodská ze své firmy, věnující se zejména tvorbě nanovláken a výrobě látky vylepšující vlastnosti laků na nehty, úspěšný podnik, který chce dále i za pomoci Místní akční skupiny Česká Kanada rozvíjet.

Firma ProNanoTech má dlouholetou rodinnou tradici. V nedávné době se jejím výhradním majitelem stala právě Jana Závodská. Ta ve své práci navazuje na předchozí studie, na kterých se i sama přímo nebo nepřímo podílela. „Výhodou mi byla dlouholetá laboratorní praxe v ústavech Akademie věd České republiky, ale také mnoholetá činnost při propagaci vědy a techniky, a organizace vědeckých přednášek a seminářů, například v celosvětovém projektu Science Café. Jeho podstatou je umožnit veřejnosti neformálně diskutovat s vědci v prostředí kaváren,“ říká majitelka firmy ProNanoTech Jana Závodská.

Nanovlákna a hydrogely jako průlom v regenerativní medicíně

Podle Závodské jsou materiály, které firma vyrábí, klíčové pro využití v regenerativní medicíně. Díky ní se mohou obnovit nebo opravit tkáně, které člověk ztratil v důsledku nemoci nebo stáří. Produkty mohou také sloužit ke včasnému odhalení závažných chorob. „Naše výrobky se na trh teprve dostávají. Věnovali jsme se především tvorbě nanovláken pro laboratorní a preklinické účely. Dále jsme se věnovali inovaci potenciálních produktů. Naším prvním produktem je kosmetický prostředek – aditivum do laků na nehty, abychom naše nehty neničily, a navíc tyto látky mají protiplísňové účinky. Přidáváme tam aloe vera a oregano,” vysvětluje Závodská. O produkty firmy ProNanoTech projevilo zájem hned několik českých i zahraničních pracovišť. Navíc firma nově spouští web a svůj eshop, kde bude nabízet nejen kosmetickým salonům a manikérkám svůj kosmetický produkt, který je šetrný k našim nehtům.

Osvěta míří i do škol

V rámci krajského projektu mají žáci základních škol možnost podívat se, jak takové produkty vznikání. Mohou se aktivně zapojit do mletí nanovláken, zpracování a balení přímo ve firmě. „Díky praktickým workshopům a zapojení dětí přímo do běhu firmy se boří plno předsudků a praktické ukázky dělají obor atraktivnější pro širokou veřejnost,” popisuje Závodská. Děti podle ní díky této možnosti získávají nový pohled na vědu.

Nanovlákna versus venkov

S Místní akční skupinou Česká Kanada spolupracuje Jana Závodská téměř od založení. Je zároveň jejím partnerem. K Jižním Čechám má majitelka této technologické firmy velmi silný vztah, protože v něm žije od narození se svojí rodinou, a proto si ho vybrala i ke svému podnikání. Zatím regionu nabídla tři velmi zajímavá pracovní místa a věří, že se provoz bude postupně rozšiřovat i díky podpoře místní akční skupiny. Ta zatím pomohla se získáním financí na vybavení kanceláří a modernizaci výroby.

Jde o unikátní případ, protože se mnoha lidem nechce podnikat v oborech, jako jsou nanotechnologie, mimo hlavní město. Naše místní akční skupina však podporuje všechny firmy z našeho území, které o podporu požádají. Plánujeme společně uspořádat pro základní i střední školy workshopy a návštěvy přímo ve firmě, aby se mladí blíže seznámili s touto vědní oblastí,“ uzavírá ředitelka Místní akční skupiny Česká Kanada Vilma Szutová.

Projekt na podporu firmy ProNanoTech byl spuštěn v roce 2018. Majitelka firmy získala dotaci ve výši téměř 156 tisíc korun. Finance firma použila na vybavení kanceláře a modernizaci výroby.

foto: Petr Janík

Další články

Zobrazit více článků