Konference o komunální energetice posouvá projekty k realizaci

V pondělí 15.11. pořádala Národní síť Místních akčních skupin v Praze konferenci o komunální energetice. Součástí byl i seminář s Ondřejem Káchou, absolventem britské univerzity Cambridge a zakladatelem Green Docku, neziskové organizace, která aplikováním behaviorálních věd pomáhá efektivně realizovat environmentální projekty. Seminář vycházel z dotazníkového šetření mezi Místními akčními skupinami, jež se snažilo zjistit odpověď na otázku, jakým výzvám MASky čelí při realizaci projektů komunální energetiky. Ondřej Kácha ocenil vysokou návratnost dotazníku, do výzkumu se zapojilo na 70 Místních akčních skupin napříč republikou.

Podle dosavadních dat ke komunální energetice, které máme v Česku k dispozici, i zahrnutí referencí od MAS Opavsko, dal Green Dock dohromady seznam 18 činností, které souvisí s realizací projektů komunální energetiky a které se staly předmětem dotazníku. Jeho výsledky ukázaly, že zmiňované téma mezi MASkami rezonuje. Však jen malá část z nich už pracuje na konkrétních projektech.

Sdílení zkušeností, osvědčených postupů a výměna informací patří mezi základní pilíře efektivního fungování Místních akčních skupin. Aby tyto činností v omezeném čase semináře byly ještě posíleny, Ondřej Kácha rozdělil přítomné zástupce MASek v zaplněném sálu konference do skupin, které následně nechal po krátký čas debatovat nad připravenými otázkami v rámci řízených diskuzí.

Pro lepší představu zde uvedeme otázky z diskuze úvodní:

  1. Co ve vás osobně probudilo o téma zájem?
  2. Jak jste dokázali pro toto téma nadchnout lidi kolem sebe?
  3. Co vás brzdilo ve vnesení tématu komunální energetiky do vaší MAS?

Hlavním cílem semináře bylo zjistit překážky, které stojí v cestě realizování projektů komunální energetiky, ale ve stejnou chvíli i zdůraznit postupy, praktické či myšlenkové, které pomáhají projekty posouvat vpřed. Pomocí řízených diskuzí a následné prezentace odpovědí a zkušeností jednotlivých zástupců MASek bylo už v průběhu semináře zodpovězeno nemálo otázek a podařilo se načrtnout konkrétní kroky, které v realizaci projektů pomáhají. Pod vedením Ondřeje Káchy si nemálo otázek dokázali účastníci konference zodpovědět sami.

Dotazníkové šetření a výstupy z proběhlého semináře využije Green Dock pro vytvoření instruktážního manuálu pro Místní akční skupiny. To bude obsahovat jasné informace, metodiky, databáze expertů, pomoc s legislativou či doporučené postupy v získávání financí. Tento celek tak poslouží k posunutí realizace projektů komunální energetiky o krok dál, ať už se Místní akční skupina nachází ve fázi úplného začátku, či již na projektu pracuje.

Další články

Zobrazit více článků