Lipová alej v Hejtmánkovicích pomáhá přírodě jako ochrana před erozemi, povodněmi a poskytuje obživu včelám

V obci Hejtmánkovice byl dlouhá léta veliký přírodní prostor, který nebyl nijak rozdělen a v zásadě tam nebylo nic ani stromy. Proto se obec rozhodla vysázet podél cest aleje, prostor tím zkrášlit a prospět i ekologii. S projektem pomohla obci MAS Broumovsko+, do jejíž Strategie péče o krajinu dlouhodobě patří.

Stromy, převážně lípy, v krajině zadržují vodu, chrání před větrnou erozí a povodněmi a poskytují obživu včelám. „Zároveň fungují jako větrolam a byl díky nim dotvořen krajinný ráz obce,“ uvádí vedoucí manažerka MAS Broumovsko+ Kristýna Jagošová. Hlavním partnerem pro přípravu projektů zaměřených na výsadby dřevin byl pro MAS Dobrovolný svaz obcí Broumovsko. „Velmi si toho vážíme, jelikož se nám díky jejich osvětě podařilo podpořit více projektů, než jsme původně očekávali,“ doplňuje Jagošová. Na výsadbě třešňovo-lipové a javorové aleje se podílel Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a zemědělské subjekty, čímž došlo k podpoře drobných podnikatelů. Alej vede k rozcestníku Ráj nad Broumovem, kde se nachází menší posezení s výhledem na celý broumovský výběžek.

Na výsadbu dřevin bylo v rámci Strategie 2014-2020 MAS Broumovsko+ vyčleněno přes 9,5 milionů korun. Podpora projektu obce Hejtmánkovice činí téměř 1,6 milionů. „Dotace jsou složité a nejsme sami schopni požádat nebo si projekty zařídit. Nemáme na to sílu a úředníky, takže jsme rádi, že MAS vznikla a v těchto věcech nám pomáhá,“ říká starosta obce Hejtmánkovice Václav Harasevič.

Veřejnost si aleje oblíbila. Chodí tudy na procházku a obdivují krajinu. Obec se proto rozhodla vysadit další alej na tzv. Šolcárenské cestě. Vysázeny zde budou tentokrát jabloně. V tuto chvíli již není možné vyhlašovat výzvy v rámci OPŽP, proto tato a další aleje budou nyní vznikat nejspíše bez finanční podpory z MAS. Opatření na obnovu kulturního dědictví a krajiny MAS zařadí i do nové Strategie a bude připravena je znovu v příštím programovém období podporovat. „Jsme si vědomi kulturních i přírodních hodnot, které Broumovsko má a je naším cílem přispívat k jejich ochraně. Tato tematika se pochopitelně promítá do diskuzí, které v rámci příprav Strategie 2021-2027 vedeme,“ uzavírá za MAS Broumovsko+ Kristýna Jagošová.

MAS Broumovsko+ k říjnu 2020 ve svém regionu podpořila celkem šedesát projektů za více než padesát milionů korun.

Foto a video: Jan Berounský

Další články

Zobrazit více článků