Manuál pro starosty v boji proti klimatickým změnám

Zadržování (retence) srážkové vody v intravilánu, využití srážkové vody zachycené v akumulačních nádržích, hlavní zásady péče o zeleň nebo princip intravilánových revitalizací. To vše obsahuje manuál pro starosty Klimatická změna I. Tu vydala pracovní skupina Enviro, která pracuje pod hlavičkou Národní sítě Místních akčních skupin. Co v ní starostky a starostové najdou? Ptali jsme se Marka Hartycha, koordinátora pracovní skupiny, místopředsedy NS MAS a člena MAS Český sever.

Proč vznikla publikace Klimatická změna I: sucho a komu je určena?

Je to jednoduché, nic takového tady pro obce nebylo. Někde jste se mohli dočíst o zelených střechách, jinde o využití šedé vody v budovách a ještě jinde o možnostech revitalizace toků v intravilánu. Na to ale starostky a starostové většinou nemají čas. Obcím jsme chtěli poskytnout kompletní základní informaci o možnostech, jak čelit dopadům klimatické změny A to se nám díky finanční podpoře ze strany Ministerstva životního prostředí podařilo.

Manuál je tedy primárně určen představitelům samospráv, a to těm, kteří mají o toto téma zájem. Není v našich možnostech pokrýt nákladem všechny obce a města, proto jsme kolegy z MAS opakovaně vyzývali, aby dobře zvažovali, komu budou Manuál distribuovat. Nicméně publikace míří i na samotné kolegy z místních akčních skupin, kteří ve svém území publikaci distribuují. I pro jejich práci jsou informace v Manuálu důležité, pokud chtějí ve svém území tuto problematiku řešit.

Co starostové v manuálu Klimatická změna I naleznou? V čem jim může pomoct? 

Prvním tématem je zadržování (retence) srážkové vody v intravilánu. Představujeme možnosti zadržování na zelených střechách či fasádách a dále na plochách chodníků, komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch. Navazuje kapitola věnující se využití srážkové vody zachycené v akumulačních nádržích. Další kapitola představuje hlavní zásady péče o zeleň s ohledem na klimatickou změnu. V poslední kapitole je pak představen princip intravilánových revitalizací. Manuál slouží k prvotnímu zorientování v dané problematice. Co vše lze v intravilánu pro retenci a využití srážkové vody udělat, jaká opatření realizovat, kde lze získat další, podrobnější informace… To vše je na zhruba šedesáti stranách starostkám a starostům k dispozici. Manuál vznikl díky finanční podpoře MŽP v rámci programu na podporu NNO.

Jak mohou starostové publikaci získat?

Manuál v tištěné podobě by měl být k dispozici v kancelářích MAS. Z nákladu 2000 ks jich bylo v minulém roce distribuováno 1500, zbytek plánujeme rozdat letos. Manuál však lze získat i v elektronické podobě, a to buď na webech zapojených MAS, nebo přímo na webu Národní sítě MAS ČR www.mistniakcniskupiny.cz/enviro.

Dočkají se starostové dalšího manuálu, který bude řešit jiné oblasti související s klimatickými změnami?

Ano, doufám, že dočkají. Ten by se měl věnovat klimatické změně v extravilánu obcí, tedy v kulturní krajině polí, luk, lesů, vodních toků a ploch. Pokud získáme finanční podporu, o kterou žádáme na Ministerstvu životního prostředí (Program Grantová řízení pro NNO), zrealizujeme projekt během roku a na podzim prostřednictvím MAS budeme opět distribuovat. Plánovaný obsah počítá s kapitolami: Retence vody, Protierozní opatření, Udržitelné druhy hospodaření a Představení pilotních projektů.

 

Manuál ke stažení zde.

Další články

Zobrazit více článků