Marion Eckardt: V investicích by se nemělo zapomínat na venkov

Rozhovor s prezidentkou ELARD Marion Eckardtovou o hlavních směrech rozvoje venkova v brzké budoucnosti, pozici prezidentky či financování MAS po skončení Fondu obnovy.

 Jaké jsou na základě tvých zkušeností hlavní trendy a výzvy zlepšování kvality života na venkově v dnešní Evropě?

Mnoho věcí ovlivňuje život na venkově a samozřejmě, že digitalizace a chytré technologie jsou hlavními příležitostmi ke zlepšení života ve všech oblastech, pokud se ovšem používají správně. Někdy máme tendenci řešit vše pomocí digitalizace, aniž se ptáme, zda je to nejlepší nástroj. Také vidím trend v návratu k místní produkci potravin, k soběstačnosti a k romantizaci životního stylu na venkově. Myslím, že mnoho lidí si skutečně přeje opustit ruch velkých měst a žít život blíže přírodě a klidu, kde si můžete dokonce vypěstovat část svého vlastního jídla. Roste mnoho chorob souvisejících se stresem a při tom existují důkazy, že nejlepším lékem na vystresovaný mozek je jednoduchá procházka lesem. Samozřejmě si myslím, že všechny tyto věci nestačí. Jednou velkou výzvou, která má všechny tyto příležitosti uchopit, je přimět politiky a investory, aby pochopili šance, které udržitelný rozvoj venkova přináší. A to pro všechny, dokonce i pro obyvatele měst. Musíme vidět rozvoj jako něco, co se vytváří ve venkovských a městských oblastech společně, ne v konkurenci. Potřebujeme obojí, ale nyní jde více investic do městských oblastí než do venkova, a to je podle mého názoru nerovnováha, kterou je třeba změnit.

 Jaké kroky bys během svého předsednictví chtěla podniknout ohledně zlepšení života na venkově a zapojení MAS do rozvoje venkova?

Plánuji velmi pečlivě sledovat vytváření „Dlouhodobé vize pro venkov“ a v tomto procesu poskytnout podněty od MAS a Národních sítí MAS. Již jsme začali rychlým průzkumem, který jste možná viděli „Jakou budoucnost chcete ve venkovských oblastech“, jehož výsledky vyhodnocujeme a budeme je šířit mezi politiky a úředníky. Jsem součástí pracovních skupin a iniciativ, kde mám možnost pozorně sledovat celý proces až po představení „Dlouhodobé vize“ v květnu nebo červnu 2021. Myslím, že MAS mají hrát důležitou roli při zlepšování kvality života na venkově a myslím si, že za tímto účelem by mělo být investováno více finančních prostředků. Také aktivně zapojuju ELARD do posílení hlasu venkova v rámci Evropského venkovského parlamentu (EVP). Bude zodpovědný za část EVP pro mládež a také za shromažďování dobrých příkladů environmentálních projektů Zelená dohoda. Příští EVP se uskuteční v Polsku v roce 2021. Myslím si také, že by ELARD měl posilovat jednotlivé národní sítě MAS, protože věřím, že silnější sítě dělají silnější MASky, a právě v nich se rodí práce, která přináší změny na venkov.

 Jak bude podle tebe vypadat role MASek v budoucnosti?

Financování z veřejných peněz bude zcela jistě vzácnější po skončení Fondu obnovy. Všechny MASky se budou muset považovat za skutečné rozvojové aktéry a dobře se spojit s těmi, kteří je spolufinancují – s obcemi a regiony. MASky pravděpodobně také budou muset jasněji zastávat politiku EU – veřejné peníze sledují specifické cíle a strategie a místní aktéři musí ukázat, jak těchto cílů lze lokálně dosáhnout. Takže MASky musí komunikovat o cílech EU, jako nová Zelená dohoda, Restart EU a podobně. Bude také nutné, aby MASky hledaly doplňkové financování, jako je crowdfunding a další zdroje.

 Jaké bude hlavní poslání a role ELARDu v příštích letech?

ELARD požaduje Evropu, kde žádná venkovská oblast nezůstává opomenuta. Proto je součástí formování „Dlouhodobé vize evropského venkova“ a také Evropského venkovského parlamentu, jak již bylo zmíněno výše. Všichni víme, že v současném programovém období se pro občany čerpat fondy EU nezjednodušila, právě naopak. Pokud je pro občana jediným kontaktem s EU přebyrokratizovaný systém, pak tento systém jen podněcuje euroskepticismus. Zjednodušování je proto důležité pro zmírnění euroskepticismu a podporu solidarity.

 Co pro tebe osobně znamená být prezidentkou ELARD?

Je mi velkou ctí získat důvěru jak členů ELARD, tak všech švédských MASek, které ji do mě vložily. Cítím jako výzvu dosáhnout výsledků, které mají dopad a smysl pro  obyvatele venkova po celé Evropě. Takže to vyžaduje spoustu práce. Opravdu mě baví pracovat s těmi nejkompetentnějšími a nejnadšenějšími partnery z venkova po celé Evropě a doufám, že se s vámi brzy budu moci setkat!

Marion Eckardt je manažerkou švédské MAS Lokalt Ledd Utveckling Halland, která se nachází v oblasti Halland. Dříve řídila dvě venkovské MAS (LEADER Landsbygd Halland a LEADER Kustbygd Halland) a rybářskou MAS (Fiskeomrade Halland). Je zástupkyní švédských MAS v podskupině ENDR LEADER / CLLD a v ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova), kde je v současné době prezidentkou. Vystudovala geografii na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Další články

Zobrazit více článků