Klimagreen: Více zeleně znamená lepší klima

Klimagreen: Více zeleně znamená lepší klima

Co znamená sucho pro naši krajinu? Jak jí pomoci, aby udržela vodu a z luk a polí se nestaly vyprahlé stepi? Na záchranu místního ekosystému spustilo v loňském roce ve spolupráci s Dolnorakouskou vládou, Jihomoravským a Jihočeským krajem a dalšími organizacemi více jak 30 místních akčních skupin projekt Klimagreen. Zmírnit dopady sucha mají zejména správné postupy ve výsadbě zeleně. Do projektu se zapojily už více jak tři desítky obcí a čtyři desítky spolků z jihomoravského regionu.

Projekt Klimagreen má pod palcem v jihomoravském regionu Krajská síť  místních akčních skupin Jihomoravského kraje, která ho ve spolupráci s Dolnorakouskou vládou, Jihomoravským a Jihočeským krajem a dalšími organizacemi v území řeší již od loňského října. Zejména se soustředí na výsadbu ovocných stromů, které za poslední léta z české krajiny téměř vymizely. V krajině sází hlavně ovocné stromy, jako jsou: hrušky, třešně, jabloně nebo ne tak známé běžnému člověku domestikované ovocné druhy jako moruše, oskeruše či dříny. „Celkem v obou krajích máme v plánu vysadit na 5 tisíc stromů do školních a obecních sadů,“ uvádí expert na klimatické výsadby z Místní akční skupiny Střážnicko Vít Hrdoušek.

Krajina dnes

Chybí meze, aleje a krajinotvorné sady, které zamezují větrné a vodní erozi a krajina se začíná podobat stepi. Za posledních 50 let se také počet zejména ovocných stromů v zemědělské krajině stále snižuje. „Stromy jsou základní ekosystémová jednotka. Stabilizují půdu, zadržují vodu, kterou ochlazují okolí, a díky tomu vzniká mlha a rosa. Bez stromů se krajina stává stepí a v extrémních případech horkou pouští, jak to známe i z některých měst. Naše krajina potřebuje více odolné stromové zeleně, aby dokázala odolávat klimatickým výkyvům,“ popisuje nenahraditelnou roli stromů v krajině Hrdoušek.

Pracovat komunitně se vyplatí

Podle starosty obce Terezín na jižní Moravě se jedná o proces, do kterého se musí zapojit celá komunita. Podle něj hlavní roli hrají uživatelé zemědělské půdy, kteří by měli zohledňovat suché roky při svém způsobů hospodaření. A zároveň popisuje aktivity své obce: U nás připravujeme výsadbu v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině na okraji obce. Cílem je vysázení stromů a keřů ve skladbě vhodné pro zdejší region a suché podnebí. Chceme zde vytvořit malý krajinotvorný sad Přátelství.“

Proměny české krajiny v horizontu dalších 50 letPokud budou suché roky pokračovat, tak se podle Víta Hrdouška přiblížíme stepnímu klimatu. To znamená, že u nás budou hodně teplá a suchá léta s přívalovými srážkami, jaro a podzim budou kratší a zima bude spíše suchá, větrná a studená. V potocích a řekách bude vody stále méně. Výsledkem budou vyschlé potoky, což se projeví i trvalým nedostatkem vody ve studnách. „Dojde k velkým změnám v lesnictví, zemědělství, vodohospodářství i v dalších oborech, čímž se změní i vnímání společnosti. Naučíme se více vážit si vody, půdy, stromů a chápat funkci přírodních cyklů, jak to uměli dříve sedláci,“ popisuje Hrdoušek.

I každý jeden z nás se může zapojit

Podle Hrdouška je řešení velice prosté. Důležité je, aby lidé uměli s vodou hospodařit. Naučit se ji recyklovat a využívat pro pěstování rostlin, nejlépe pak stromů ve svém okolí. „Zapojit se může každý a všude, i ve své práci. Podstatné je myslet na to, abychom vodu zadrželi ze střech, propustnými dlažbami na veřejných i soukromých místech. Důležité je, aby voda prosákla ke kořenům blízkých stromů na návsích i u cest. Ty se pak odvděčí třeba příjemným chladivým stínem,” uzavírá.

V rámci programu Milion stromů MAS Strážnicko realizuje několik projektů a projekt Klimagreen je z nich nejvýraznější. Program Milion stromů je zaměřen na osvětu i praktické realizace výsadeb stromů v zemědělské i sídelní krajině. Více na www.milionstromu.cz.

Klimagreen

Cílem projektu Krajské sítě místních akčních skupin Jihomoravského kraje vedené Místní akční skupinou Strážnicko a jejích partnerů je využít know-how vědeckých institucí a vzorových projektů při komunitní výsadbě zeleně v postižených územích s využitím smart technologií, nových znalostí a postupů. Projekt probíhá od října loňského roku do konce března roku 2020. 

 

Zároveň je nově ke stažení:

Příručka pro starosty Sázíme a pečujeme o zeleň, která se věnuje výsadbě zeleně jak v intravilánu, tak v extravilánu obcí, a která je jakýmsi letmým návodem, jak při realizaci výsadeb a jejich následné péči postupovat. Na vzniku brožury spolupracovala mimo jiné Krajská síť MAS Jihomoravského kraje.

 

FOTO: archiv Klimagreen

Další články

Zobrazit více článků