Vzděláváním k chytrému venkovu

Škola základ života – zaznívá v názvu jedné české filmové klasiky, ale i od místních akčních skupin působících na českém venkově. Tato sdružení starostů, místních podnikatelů, učitelů, zemědělců a zástupců nejrůznějších spolků už podpořila přes 300 vzdělávacích projektů napříč regiony. Podporují nejen mateřské a základní školy, podílejí se také na tzv. místních akčních plánech ve vzdělávání. Snaží se o to, aby byl český venkov chytrý a mohl tak lépe konkurovat městu.

Vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, které se místní akční skupiny po celé republice věnují. Využívají k tomu svoji metodu LEADER, která stojí na principu zdola-nahoru, a tím aktivizují venkov, aby mohl plně konkurovat městům. Místní akční skupiny se po celé republice snaží o to, aby i venkovské oblasti nabízely kvalitní vzdělávání všech úrovní.

Do konce minulého roku místní akční skupiny podpořily více jak 300 vzdělávacích projektů formou vyhlášených výzev financovaných prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Mimo to pomáhají školám získat finanční prostředky na mzdy pro asistenty, chůvy a další pedagogické pracovníky a zapojují se do tzv. místních akčních plánů ve vzdělávání. V neposlední řadě vzdělávájí své pracovníky prostřednictvím Akademie Leader.

A za jakými projekty třeba stojí?

Pan lektor

Na venkově, zejména pak v malých obcích, je problém nedostatečné výuky cizích jazyků. S řešením přišla Místní akční skupina Pomoraví, která vytvořila pozici sdíleného učitele cizích jazyků, jíž se ujal pan Cameron Ramsey z Venezuely. A jak takový sdílený učitel funguje? Za rok navštíví zhruba čtrnáct základních škol v území a na každé z nich působí v rozmezí čtrnácti dnů až jednoho měsíce. Místní školy a žáci si ho nemůžou vynachválit. Než Mr. Ramsey přišel do naší třídy, tak mě angličtina vůbec nebavila. V hodinách jsem zívala a nudila se, než se neobjevil Mr. Ramsey,” říká žákyně 5. třídy Kristýna. Cameron vymýšlí při hodině takové aktivity, aby děti mluvily a komunikovaly v angličtině. Drží se hesla: Největší chybou v komunikaci je bát se dělat chyby. Cameron je zaměstnancem místní akční skupiny.

Poznávej svět, poznej povolání

Za tímto projektem stojí Střední škola železniční v Šumperku společně s MAS Šumperský venkov. Projekt „Poznávej svět, poznej povolání” je ojedinělý tím, že spojuje aktivity mateřských, základních a středních škol společně s Univerzitou Palackého v Olomouci. Hlavní myšlenka stojí na tom, aby děti z mateřských škol poznávaly kreativní a zábavnou formou různá povolání od truhláře přes kadeřnici až po prodavače. Nahlédnou tak do světa dospělých skrze vybrané profese. „Díky této aktivitě děti mají větší zájem o řemesla. Rodiče sami přiznávají, že jejich potomci jsou zvídavější. Podobný efekt můžeme sledovat u školáku, kteří jsou zase o krok dál v používání cizího jazyka,” popisuje Jakub Dolníček, ředitel ZŠ a MŠ Dolní Studénky. 

Třídnická hodina

Autory této aktivity hledejme na západě Čech, konkrétně se jedná o Místní akční skupinu SokolovskoTřídnické hodiny jsou jednou z aktivit projektů místních akčních plánů probíhajících na území tří obcí s rozšířenou působností (Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary). V průběhu tohoto školního roku se desetkrát setkává skupina pedagogů z různých škol a účastní se praktického workshopu, jak vést třídnické hodiny. Společně probírají témata od nastavování pravidel ve třídě přes řešení mezilidských vztahů až po podporu soudržnosti ve své třídě. Lektorka Martina Kekulová ke každému tématu vede sama jednu třídnickou hodinu, kde ostatním pedagogům ukazuje konkrétní metody a pomůcky, k práci s třídním kolektivem během celého školního roku. „Při práci s dětmi nám paní lektorka ukázala pár technik, jak zajistit náladu ve třídě, případně uvolnit napětí. Děti si pak samy stanovily pravidla chování ve třídě, kterými se snaží řídit,” uvádí ředitel ZŠ a MŠ Božičany Ladislav Landsfeld.

Příběh pana Tydýta

Kdo to vůbec je ten pan Tydýt Místní akční skupiny Moravská cesta? Jedná se o růžovou postavičku s chobotem slona a rukama a nohama opičky. Co má za úkol pan Tydýt? Ukázat dětem, že jakékoliv odlišnosti jsou součástí běžného života. Olomoucké Sdružení D, které vytváří prožitkové programy, pomohlo vytvořit MAS Moravské cestě program a metodiku pro plyšového pana Tydýta. Ten se stal součástí škol v území obce Litovle a Olomouce. Cílem je, aby každá třída měla takového jednoho pana Tydýta, který pomůže pedagogům zvládnout různé situace. Díky vypracované metodice děti v kolektivu lépe rozumějí, chápou a přijímají fakt, že jejich odlišnost nebo těch druhých je normální.

 

Foto: Archiv jednotlivých MAS

Další články

Zobrazit více článků