Péče o vzdělávání
  • Jana Václavíková: Předškoláček – individuální a komplexní příprava dětí na vstup do základní školy Článek, Péče o lidi, Péče o vzdělávání Jak vám pomohl program Máš na to? Jak vznikla myšlenka přihlásit se? Byla jsem vedena na úřadu práce a po dlouhé době, kdy jsem tam nemohla dojít z důvodu koronakrize, jsem informovala svou referentku,… 28.2.2021 Více
  • Vzděláváním k chytrému venkovu Článek, Péče o vzdělávání Vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, které se místní akční skupiny po celé republice věnují. Využívají k tomu svoji metodu LEADER, která stojí na principu zdola-nahoru, a tím aktivizují venkov, aby mohl plně konkurovat… 2.9.2019 Více
  • O Krok napřed Péče o vzdělávání, Projekty MAS 15.2.2019 Více
  • Vzděláváním k chytrému venkovu Péče o vzdělávání, Projekty MAS 2.2.2019 Více