Anketa s místopředsedy

Do čela Národní sítě Místních akčních skupin byl Jiří Krist znovu zvolen v březnu letošního roku a s ním i tři místopředsedové – Jana Kuthanová, Jan Florián a Marek Hartych. Nových místopředsedů jsme zeptali na pět otázek k aktivitám MAS.

 1. Co pro Vás znamená být v roli místopředsedy NS MAS?
 2. Co se NS MAS daří a co byste naopak chtěl/a zlepšit?
 3. Před jakými úkoly a výzvami stojí český venkov?
 4. Jaké jsou priority NS MAS pro další období?
 5. Jak vnímáte práci jednotlivých místních akčních skupin?

Jana Kuthanová:

 1. Znamená pro mě velkou zodpovědnost, velký závazek, zkušenost, a někdy i „velkou“ radost.
 2. Daří se upevňovat vyjednávací pozici u ŘO OP, Ministerstvech atd. Chce to ale zvyšovat její prestiž na národní úrovni. Posílit je naopak třeba na úrovni evropské.
 3. Musíme zachovat a vůbec udržet strukturu současné samosprávy, být jednotní při vyjednávání v posílení kapacit venkova, záchranou krajiny.
 4. Udržení principu Leader, jeho posílení a trvalého ukotvení na území nejen venkovském, zachování struktury MAS na území ČR, udržení jedné střešní organizace, být připraveni poskytovat venkovu kvalitní, vzdělané, kreativní manažerské síly pro jeho rozvoj.
 5. V 99 % ji vnímám rozhodně pozitivně, to 1 % neakčních je ve srovnání s ostatním zanedbatelné.

Je starostkou Obce Hořiněves a od založení je členkou rady a krajskou místopředsedkyní Sdružení místních samospráv ČR. Zakladatelka o.p.s. Hradecký venkov – místní akční skupiny, od r. 2013 členkou výboru Národní sítě MAS ČR a od r. 2017 její místopředsedkyní. Má ráda venkov a své funkce vykonává s láskou.

Jan Florian:

 1. Je to hlavně důvěra kolegů. Snažím se, aby vše bylo vždy ve prospěch MASek a metody LEADER. Místopředsedou NS jsem od založení a každý předseda nás posunul dál.
 2. Jsme organizací zastoupenou v řadě orgánů a jsme oslovováni ke konzultacím. Těžší je interní komunikace. Někdy se nedaří o všem informovat každého nebo vyjednat podmínky vhodné pro všechny. Měli bych maximálně informovat členy a umět pracovat se zpětnou vazbou.
 3. Udržet venkov za rovnocenné místo pro život. Ať už se týká kvality bydlení, dostupnosti služeb, možností vzdělávání atd. Výhodou venkova je to, že nabízí jiný život. Někdo chce, aby děti vyrůstaly na venkově a zažívaly dobrodružství v přírodě.
 4. Pro mě je vždy důležité, aby všechny projekty byly hladce realizovatelné bez zbytečných omezení a nadbytečné byrokracie. Bojuji hlavně proti úřednické malosti, která se občas projeví, ale s většinou partnerů probíhají jednání velmi konstruktivně a je cítit, že nám jde o společný cíl.
 5. Baví mě ta pestrost nápadů, přístupů a kreativita MASek. Zajímá mě, proč daná MASka volí ten který přístup. A když je někdo nespokojen, říkám – bude to takové, jaké si to uděláte.

Jan Florian pracuje v MAS Český Západ od roku 2005. V MAS se  podílel na realizaci pilotního programu LEADER+ aj. Připravoval program Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Od roku 2007 je místopředsedou Národní sítě MAS. Vede Pracovní skupinu LEADER a zastupuje NS MAS ČR v Monitorovacích výborech PRV a IROP.

Marek Hartych:

 1. Možnost být prospěšný všem MASkám, uvažovat o věcech v širším kontextu a vidět je v jiné perspektivě. Je to zkušenost, kterou se snažím uplatnit i pro „svou“ MASku.
 2. NS se daří být střešní organizací, to  znamená hájit a prosazovat zájmy svých členů, nabízet jim různé aktivity. Zároveň jsme respektovaným partnerem ministerstev a územních partnerů. Ale zlepšovat je potřeba komunikaci dovnitř členské základny a i PR.
 3. Venkov musí být partnerem měst se synergickým efektem a na tom je nutné pracovat. Důležité je podporovat konkrétní jednotlivce a tím posilovat celou komunitu.
 4. Využití potenciálu, který sebou přináší digitalizace a rozvoj rychlého internetu pro venkovské oblasti. Dále posilování resilience venkovských komunit. A také akcent na chytrá řešení problémů, kterým venkov čelí.
 5. Díky lidem, kteří v nich pracují, jsou MASky velmi různorodé. Díky jejich vzdělání, předchozí profesní dráze, koníčkům a zájmům. Tím je i různá míra aktivity Masek. NS by měla oceňovat ty aktivní a podněcovat aktivitu ostatních.

Marek Hartych je “služebně ” nejmladším místopředsedou NS MAS ČR, pět let působí jako manažer projektů v MAS Český sever. Má rád výzvy, které jsou pro něj zdrojem tvůrčí práce. Naopak nemá rád prázdné řečnění, i proto není a nikdy nebyl politicky aktivní. Věci řeší až když se dějí a neplýtvá časem na cizí nápady.

 

 

Další články

Zobrazit více článků