Vysokorychlostní připojení v každé domácnosti do roku 2027

Přístup k internetu se již dnes považuje za samozřejmost. Data Českého statistického úřadu za rok 2019 ukazují, že 97 % dětí žije v domácnostech s připojením k internetu, nicméně bez připojení byla necelá pětina českých domácností. Stále probíhající digitalizace představuje strategický význam jak pro inkluzivní růst hospodářství a zefektivnění jeho fungování, tak například i pro zlepšení podmínek poskytování zdravotní péče či zpřístupnění služeb a zjednodušení byrokracie úřadů. Celostátní pokrytí území vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací vysoké kapacity je ambiciózní plán, který má Česká republika nejpozději do roku 2027 splnit.

Pro realizování tohoto úkolu byla začátkem roku 2020 Ministerstvem průmyslu a obchodu zřízena kancelář BCO (Broadband Competence Office) ČR, která je součástí evropského uskupení BCO kanceláří nacházejících se ve většině států EU. Jako takové mají kanceláře napříč Evropou společné cíle i doporučené postupy jejich splnění, nicméně každá země je musí implementovat po svém. Jedna z výzev, kterou tento plán přináší, je zmapování stavu vysokorychlostního připojení v každé obci České republiky. Data, která má MPO od provozovatelů telekomunikačních sítí a služeb k dispozici, poskytují přehled o dostupnosti připojení k internetu v ČR. Tato data je nicméně třeba individuálně ověřit v jednotlivých obcích a z toho důvodu BCO využila také iniciativy Národní sítě Místních akčních skupin.

„Nikdo v podstatě s jistotou nevěděl, které obce mají a které nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu a není to situace, která by se týkala jen venkova,“ popisuje situaci Miloslav Oliva, vedoucí PS Chytrý Venkov a předseda Krajské sítě NS MAS Středočeského kraje, která ve vlastní režii provedla předběžné mapování obcí v kraji, aby zjistila, jak se místní správy k projektu staví a zdali je strategie BCO realizovatelná. Pilotní průzkum provedený MAS byl úspěšný a posloužil pro vytvoření strategie uplatněnou na všechny kraje ČR. BCO zároveň zřídil pro každý kraj pozici územního koordinátora, který má na starost navštěvování místních samospráv a projednání jejich potřeb vysokorychlostních sítí i s možnostmi, jak jejich rozvoji napomoci. „V rámci aktivit takového charakteru jsou na pozici územního koordinátora členové MAS vhodnými kandidáty,“ komentuje pozici Miloslav Oliva. Dodává, že zhruba polovina krajských koordinátorů byla ministerstvem vybrána z řad MAS, které tak stvrzují jejich roli jako tzv. Innovation brokera.

Na základě dat MPO o pokrytí internetovým připojením byl vytvořen seznam prioritních obcí, u kterých byla dostupnost internetu vyhodnocena jako nedostatečná a tyto obce jsou nyní krajskými koordinátory navštěvovány. „V Libereckém kraji jde o 120 obcí, které je třeba navštívit,“ komentuje situaci Roman Haken, jeden z dlouholetých spolupracovníků MAS, který doposud v Libereckém kraji působil jako koordinátor. „Se zástupcem obce, většinou starostou, ověřujeme údaje sesbírané MPO a zjišťujeme celkový stav internetového připojení na území obce včetně logistických a technických podrobností. Získaná data následně putují na ministerstvo, čímž se postupně kompletuje mapa zájmu o vysokorychlostní připojení a o odbornou pomoc. Samotné posílení sítě je příležitost pro investory, kteří budou chtít internet v obci poskytovat,“ doplňuje koordinátor. Podle dat ze začátku února 2021 uskutečnili i přes nepříznivé podmínky pandemie územní koordinátoři během 4 měsíců více jak 600 jednání se zástupci místních samospráv.

Role BCO je v rámci jednání s potenciálním investorem převážně poradenská, obci může poskytnout technické i legislativní poradenství a může být i nestranným pozorovatelem při výběrovém řízení a podpisu zadávající smlouvy s poskytovatelem. BCO tedy nezasahuje do výběrového řízení jinak, než na vyžádání poskytnutím odborného poradenství a dohledu. Ačkoliv jsou obce navštěvovány systematicky, starosta může v případě zájmu návštěvu územního koordinátora uspíšit přímou žádostí poslanou přes web BCO (www.bconetwork.cz).

Foto: Jan Berounský

Další články

Zobrazit více článků