Sérii diskuzí završila debata s Věrou Kovářovou (STAN) o sociálním začlenění, celoživotním vzdělávání a posilování role komunity

Stárnutí venkova, nedostatečná vybavenost sociálních zařízení, pro budoucnost klíčové celoživotní vzdělávání a vytrácení se komunit jakožto nástrojů vzájemné spolupráce. To byla témata, která ukončila sérii pěti streamovaných debat, které od srpna pořádaných Národní sítí Místních akčních skupin. Naposledy se předseda Jiří Krist objevil coby moderátor a u diskuzního stolu přivítal Věru Kovářovou (STAN).

Prvním tématem páté streamované diskuze bylo sociální propojení a začlenění v měnícím se prostředí venkovských obcí. Jak Jiří Krist začátkem debaty poznamenal, roční deficit kapacit pobytových zařízení ústavní sociální péče je už dnes 20 000 lůžek/rok a náklady na lůžka šplhají do miliardových částek. Věra Kovářová potvrdila důležitost a nákladnost ústavní péče, zároveň však zmínila cestu k jejím alternativám, jež vidí v terénních službách a domácí péči, kterou označuje za méně nákladnou. „Pro nás je důležitý rozvoj a zvýšení finančních prostředků do této oblasti,“ poznamenala Kovářová.

Velký význam také přikládá působení neziskových organizací. Kovářová upozornila na nesprávný přístup, ve kterém na ně často bývá poukazováno se zdviženým ukazováčkem. „Tyto neziskové organizace jsou mimořádně podfinancované a lidé v nich pracují za relativně málo peněz. Vesměs jde ale zároveň o lidi, kteří mají tuto oblast velmi rádi, a jejich nadšení a že to chtějí dělat, vede k tomu, že skutečně fungují,“ uvedla Kovářová. Následně rozvedla i dosavadní nejisté financování nevládních neziskových organizací a přihlásila se ke konkrétnímu ukotvení finanční podpory v zákoně: „Pokud něco není dáno zákonem, tak se to nedá garantovat. Mělo by tedy být jasně řečeno, že financování sociálních služeb bude garantováno na tři roky a to zákonem.“

Debata se poté zaměřila na občanské a celoživotní vzdělávání. Věra Kovářová vyzdvihla důležitost informační, finanční a digitální gramotnosti. „Velkou úlohu může sehrát komunita, neziskové organizace a možnost se zúčastnit kurzů o tom, jak informace vyhledávat, ale také zhodnotit jejich úroveň a zároveň rozlišit pravdu od dezinformace. To třeba souvisí se známou univerzitou třetího věku, kde by to mohlo být velkým tématem a určitě by to mohlo pomoc seniorům orientovat se v těžké době, která momentálně je,“ uvedla k této oblasti Kovářová. 

Debatu ukončila diskuze na téma venkovské komunity a sousedská výpomoc. „Komunita funguje skvěle tam, kde je sociální složení obyvatelstva stabilní,“ uvedla Kovářová a dodala, že v rámci svých zkušeností s českou potravinovou bankou poznala firmy, které v této oblasti pomáhají s organizací dobrovolníků. „Myslím si, že počet firem, které takovým způsobem vedou zaměstnance k sociálnímu cítění, roste a řekla bych, že se tomu začínají věnovat i ve školách. Pokud se to podaří, myslím si, že se dobrovolnictví stane běžnou záležitostí.“ 

Kovářová také hovořila o potřebě informačního systému služeb, ve kterém by potřební získali přehled o tom, na co mají nárok, kde je služba poskytována a jak se na ni mohou obrátit. V této oblasti zmínila poslankyně význam Místních akčních skupin. „Myslím si, že tam by to byla obrovská pomoc. Zvlášť díky znalosti terénu, kterou MASKy disponují, by mohly hrát velkou roli v organizaci dobrovolnictví.“

Streamované diskuze pořádané od srpna měly voličům přiblížit plány politických stran na zlepšování života na venkově. Předseda Jiří Krist přinesl zajímavé podněty k řešení a řečníci rozproudili přínosné debaty, které odhalily představu hostů a jejich stran o rozvoji venkovských oblastí. Držme si palce, aby se jejich plány naplnily. 

 

foto: Lukáš Marhoul

Další články

Zobrazit více článků