Článek
  • Telemedicína: Budoucnost zdravotnických služeb na českém venkově? Článek Služby moderní medicíny se podle Národní sítě Místních akčních skupin vzdalují obyvatelům nejen českého venkova. V celé Evropě lze sledovat trend koncentrace poskytování zdravotních služeb do stále menšího počtu zařízení. Zdravotní péče je tak… 15.8.2019 Více
  • Jiří Krist (NS MAS): Venkov má být rovnoprávným partnerem městu, města nesmí svůj růst řešit na úkor venkova Článek Jaké byly dosavadní dva roky ve funkci předsedy a jaké naopak budou ty následující tři roky? Musím říct, že je velký rozdíl být v pozici místopředsedy a předsedy. Na tomto postu se již za… 10.7.2019 Více
  • Pavel Černý (VŠE): Mladým chybí chuť podnikat. Odrazuje je přílišná byrokracie Článek Jaké výhody nabízí venkov pro drobné podnikatele? A jaké jsou naopak jeho největší výzvy?  Výhodu určitě spatřuji v řemeslné tradici, která je na venkově v porovnání s městy relativně uchovaná, čímž dochází k přenosu know-how z… 30.6.2019 Více
  • Veronika Korčeková (ENRD): Komunitní život a sdílení inovuje český venkov Článek Působíte v Evropské síti pro rozvoj venkova. Můžete nám prosím přiblížit, o jakou organizaci se jedná? Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) je jednotnou platformou všech aktérů v Evropě, kteří se zabývají rozvojem venkova.… 24.6.2019 Více
  • Miloslav Oliva (MAS Pošembeří): Venkov se musí navrátit ke svým moudrým kořenům Článek Ve Středočeském kraji nyní běží projekt Chytrý venkov 4.0. Můžete nám ho přiblížit? Co je jeho cílem? Cílem projektu je spojit v sobě znalosti inovačních institucí Středočeského kraje (částečně i Prahy) a lidských zdrojů,… 16.5.2019 Více
  • Marek Hartych (MAS Český sever): Chytré pole, chytré farmy, chytří lidé. Prostě chytrý venkov Článek Co je podle vás chytrý venkov? Chytrý venkov je takový, který naplno využívá svůj lidský potenciál. Aktivní, soudržná a prosperující komunita venkovských obyvatel, která zná své silné a slabé stránky. A pro ty slabé… 18.4.2019 Více