Blog
  • Vzděláváním k chytrému venkovu Péče o vzdělávání, Projekty MAS 2.2.2019 Více
  • Místní akční skupiny i letos pokračují v podpoře venkovských podnikatelů, nově chtějí také internet do každé vesnice Tisková zpráva Devět z deseti podniků na českém venkově provozují drobní živnostníci. Nejčastěji jde o lidi podnikající ve službách, obchodu, drobném průmyslu nebo potravinářství. Drobné podnikání v oboru zemědělství je pak zastoupeno překvapivě jen pěti procenty.… 31.1.2019 Více
  • Ekofarmáři z Veselé biofarmy: Chceme lidi motivovat k tomu, aby dávali přednost biopotravinám Článek Stále mezi veřejností převládá názor, že ekologické zemědělství a biopotraviny jsou jakýsi luxus, který si běžný spotřebitel nemůže dovolit. Opak je ale pravdou. „Na naší biofarmě se snažíme ukázat dětem i dospělým, jak má… 14.12.2018 Více
  • Umírání přestává být tabu, stále více lidí si přeje zemřít doma Článek V České republice ročně umírá více jak 100 tisíc osob, z nichž 65 procent zemře v nemocničních zařízeních. Přitom podle údajů Národní datové základny paliativní péče a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR velká… 15.11.2018 Více
  • Markéta Dvořáková: Brdská pracovní četa dává možnost znovu pracovat Článek Markétě Dvořákové a jejím kolegům jde zejména o to, aby lidé, kteří složitě hledají práci, ji získali a nebyli tak závislí na dávkách od státu. Proto jim nabízejí možnost zapojit se do projektu tzv.… 1.11.2018 Více
  • Jiří Krist (Národní síť Místních akčních skupin ČR): Chceme vesnici schopnou konkurovat městu Článek Proč podle vás dochází k vylidňování českého venkova? Jde tomu zabránit? Pokud ano, jak? Nejdříve je důležité říct, že vylidňování se týká pouze části venkova, toho odlehlého. Naopak takzvaný „blízký venkov,“ ten v poblíž… 15.10.2018 Více